Kontakt

Vi förser Sverige med energieffektiva fönster

Vår affärsidé är på sätt och vis rätt dålig. Vi säljer enbart fönster av högsta kvalitet som håller riktigt länge. Men ur ett miljöperspektiv och för våra kunder är det väldigt bra. Bostäder och lokaler står nämligen för mer än en tredjedel av Sveriges totala energianvändning.

Energieffektivisering av byggnader är därför ett viktigt område för att nå våra globala hållbarhetsmål. Att byta ut dåliga fönster mot energieffektiva fönster gynnar inte bara miljön, utan även dig och din ekonomi i det långa loppet.

Enligt Energimyndigheten släpper dåligt isolerade fönster ut en tredjedel av värmen som ska värma upp ett hus. Våra energieffektiva fönster minskar dessutom husets behov av nedkylning under sommaren.


Svenska Fönster AB, Snickarvägen 12, 828 81 Edsbyn, Tel: +46 (0) 271-291 00,