Artiklar & Inspiration

Få energistöd för fönsterbyte på 30 000 kronor

Artikel

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Få energistöd för fönsterbyte på 30 000 kronor</span>

Regeringen har infört ett bidrag med syfte att hjälpa privatpersoner att energieffektivisera sina hem, sänka sina uppvärmningskostnader och samtidigt ge en tryggare elförsörjning i hela landet. Bidraget kan bland annat kunna användas till att byta till mer energieffektiva fönster. Här får du veta vad det innebär för dig.

Därför finns ett bidrag för energieffektivisering i småhus

Många villor i Sverige är byggda mellan år 1960 och 1980. Bland dem är det enligt Energimyndigheten många som har eluppvärmning och 2-glasfönster. Eftersom mycket av husets uppvärmning kan försvinna ut genom 2-glasfönster leder denna kombination till hög elförbrukning och när elpriserna var rekordhöga under vintern 2022/2023 fick många villaägare extremt höga elräkningar. För att hjälpa de enskilda husägarna och säkra elförsörjningen har regeringen infört ett bidrag för energieffektivisering i småhus. Läs vidare för att se om du kan vara berättigad till bidraget.

Energistödet finns till och med 2025 och kan betalas ut retroaktivt

Du som är berättigad kan söka bidraget via Boverkets e-tjänst från den 3 juli 2023 till och med år 2025. Det går även söka retroaktivt för bidragsberättigade åtgärder som har utförts efter den 8 november 2022.

Här kan du läsa allt om ansökan

Småhus och åtgärder som är berättigade till stödet

Bidraget kan nyttjas till materialkostnader för åtgärder som syftar till energieffektivisering i småhus som används som permanentboende och som värms upp med el eller gas.

Bidraget kan ges till två olika kategorier av åtgärder

Det finns två kategorier av åtgärder som är berättigade till bidrag. Den första gäller konvertering av värmesystemet och den andra omfattar förbättringsåtgärder i huset skal, som kallas för husets klimatskärm. Men bidrag för klimatskärmsåtgärder ges endast till ägare av ett småhus som har sökt och fått bidrag till värmesystemsåtgärder för samma småhus efter den 8 november 2022. Åtgärder i klimatskärmen som är berättigade till stöd är i tilläggsisolering och byte till fönster med lägre U-värde, alltså mer energieffektiva fönster, för att minska husets energiläckage.

Läs mer om U-värde här

Därför finns ett bidrag för nya fönster

Under vintern kan över 30 procent av uppvärmningen inomhus försvinna ut genom dåliga fönster, enligt energifonster.nu Genom att byta till moderna och energieffektiva fönster stannar värmen kvar inomhus och husets totala energiförbrukning blir lägre. Att byta ut dåliga fönster ger dessutom dig som bor i huset bättre inomhusmiljö då eventuellt kallras, som ger kalla golv, försvinner och moderna fönster är bättre än äldre på att stänga ute oönskade ljud från till exempel trafik. Men kom ihåg att du först måste genomföra konvertering av värmesystemet och få bidrag för det innan du kan få bidrag för byte av fönster och dörrar.

Här får du vet hur du sparar energi med moderna fönster

Så stort energistöd går det att få

Bidraget för energieffektivisering uppgår till max hälften av materialkostnaderna, inkluderat de material som behövs för att de bidragsberättigade åtgärderna ska kunna utföras. Men max 60 000 kronor per bostad, delat på 30 000 kronor för konvertering av värmesystemet och 30 000 kronor för förbättringar av klimatskärmen. Lägre bidrag än 10 000 kronor kommer inte att betalas ut. Ett krav för stödet är att arbetet genomförs av en innehavare av F-skattsedel. Och för att du ska kunna få stöd för åtgärder i klimatskärmen måste du alltså först konvertera ditt värmesystem och få energieffektiviseringsstöd för det.

Så kan du som vill ha nya fönster använda dig av bidraget

Om du har en villa som omfattas av bidraget och vill ha nya fönster kan du få stöd med hälften av materialkostnaden upp till max 30 000 kronor. Men tänk på att du först måste genomföra konvertering av värmesystemet och få bidrag för det innan du kan få bidrag för byte av fönster och dörrar. Vill du ta hjälp av en snickare för att montera fönstren kan du räkna på att materialkostnaden är omkring 60–70 procent av kostnaden för ett komplett fönsterbyte. Och kom ihåg det vanligtvis är möjligt att göra ROT-avdrag på kostnaden för montaget.

Går det att energieffektivisera ett hus utan att byta alla fönster samtidigt?

Att byta fönster är en investering och vill du lägga ut 60 000 på materialkostnad för att maximera bidraget, och få tillbaka 30 000 kronor, så kommer det inte räcka till att byta ut samtliga fönster i en normalstor villa. Men det betyder inte att man behöver välja bort att byta fönster. Då är det smart att välja ut de viktigaste fönstren för det kommer ge bättre inomhusklimat och sänka husets energiförbrukning. Du kan välja att byta alla fönster på en våning, eller i en eller två sidor av huset. Det kan isåfall vara klokt att prioritera fönster i söderläge, eftersom de utsätts för mer slitage av solen och släpper in mest värme på sommaren, och fönster i sovrum där komforten är extra viktig. Alternativt i rum där du störs av ljud utifrån.

Energieffektiva fönster sänker uppvärmningskostnaderna

Oavsett om du är berättigad till bidraget för energieffektivisering i småhus eller inte så är det många bostäder som har behov av energieffektiviseras och som ägare till ett av de husen kan du spara mycket pengar på sikt genom att sänka husets uppvärmningskostnader.

Ta reda på vilken åtgärd för energieffektivisering ger bäst effekt i ditt hus