Miljö & kvalitet

EPD – miljövarudeklaration

Miljö- och klimatfrågor är mycket viktiga för oss och vi vill att alla våra intressenter ska känna förtroende för vårt miljöarbete. Här finns öppen och relevant information i form av EPD (Environmental Product Declaration), så kallad miljövarudeklaration.
4-5_sektion_28

Vad är en EPD?

Miljöproduktdeklaration (EPD) är ett oberoende verifierat och registrerat dokument som öppet redovisar potentiell miljöpåverkan. För oss har det flera viktiga användningsområden:

  • För jämförelse av våra produkters miljöprestanda med andra leverantörers produkter.
  • Ett bevis för att våra produkter uppfyller de miljökrav som ställs.
  • För mätning och uppföljning av vår miljöpåverkan, så vi kan arbeta för att ytterligare minska klimatavtrycket från våra produkter.
  • För att kunna arbeta detaljerat med miljöfrågor tillsammans med våra leverantörer.

I våra EPD:er visas vilken potentiell miljöpåverkan våra produkter har inom områdena global uppvärmning, användning av jordens resurser och avfallsproduktion. Miljövarudeklarationen bygger på en livscykelanalys som inkluderar all miljöpåverkan från att allt material utvinns, tillverkas och transporteras till oss, samt all tillverkning och tills att produkterna lämnat våra portar. Den inkluderar även avfallshanteringen när produkten nått sin livslängd med demontering, transport till avfallsbehandling, påverkan vid energiåtervinning, materialåtervinning eller deponi, samt potentiell besparing vid energi eller materialåtervinning.

Analysen har visat att fingerskarvat virke och själva fönstertillverkningen i Edsbyn, som är de aspekter vi främst kan påverka i våra produkter, utgör en ytterst liten del av produkternas klimatpåverkan.

4-5_sektion_26-1

Miljö och kvalitet är en kombination

Svenska Fönster 202201206715

Våra fönsters livscykel

Här får du veta vilka som är de fem stegen i våra produkters livscykel, hur vi arbetar med dem och hur det gör skillnad, nu och i framtiden. 

JW_230202_210628_print

Energieffektiva fönster

Alla våra fönster har ett energiglas med en tunn och genomskinlig metallisk beläggning som standard. Det syns inte, men gör att fönstret blir mer energieffektivt. 

Englandsgården Svenskafönster 20230203-7

Svanenmärkning

De flesta av våra fönster och fönsterdörrar går att få Svanenmärkta med extra lågt U-värde tack vare varmkant och ett extra energiglas.