Miljö & kvalitet

Visioner om en ljusare, mer hållbar framtid

Att producera kvalitativa produkter är för oss detsamma som att värna om miljön. Det handlar om att göra rätt från början, och minska miljöbelastningen under en produkts hela livscykel. 
4-5_sektion_29

Låt miljö och kvalitet gå hand i hand

Svenska Fönster 202201206715

Energioptimera ditt hem

Med energieffektiva fönster stannar värmen kvar i huset – du sparar pengar och gör en insats för miljön.

JW_230202_210628_print

Svanenmärkta fönster

Genom att välja Svanenmärkta fönster gör du ett smart miljöval och får några av de energieffektivaste fönstren på marknaden.

Englandsgården Svenskafönster 20230203-7

Kvalitet – från virke till process

Fönster av hög kvalitet känns igen på en genomtänkt produktionsprocess, med virke av bästa sort och som certifieras enligt ISO 9001.

Ett fönsters livsresa – steg för steg

ikon_01
01

Smarta affärer med bättre beslut för miljön och klimatet

ikon_02
02

Schyssta råvaror för miljöns skull

ikon_03
03

Optimerad produktion utnyttjar resurserna till max

ikon_04
04

Effektiva fönster med lång hållbarhet

ikon_05
05

Recycling och återbruk minskar trycket på planeten

Vår roll och vårt ansvar 

Byggnader är fortfarande de största energiförbrukarna i Sverige, eftersom många är dåligt isolerade och energin för uppvärmning läcker ut i kylan. Som en av Sveriges ledande fönstertillverkare ser vi att våra fönster och fönsterdörrar göra en stor skillnad för att sänka energiförbrukningen i Sveriges bostäder och lokaler. Därför ser vi det som vårt ansvar att även vara en av Sveriges mest hållbara fönstertillverkare i alla delar av vår process - från försäljning och råvaror, till produktion och återvinning.

En del av VKR

Svenska Fönster ägs av VKR, vars olika bolag tillsammans sysselsätter cirka 19 500 personer i 40 länder.​ VKR Holding moderbolag i VKR-koncernen. Det är ett danskt familje- och stiftelseägt företag som grundades 1941 av Villum Kann Rasmussen. ​

VKR Holdings har flera fonder som arbetar globalt och ger årligen stora bidrag till forskning, miljöinsatser, sociala projekt och kultur.

Svenska Fönster 202201206628
Svenska Fönster 202201206715
4-3_sektion_24-1

Vi tar miljö- och kvalitetsfrågor på allvar

Vi arbetar för miljö och kvalitet i alla steg. I våra fabriker synas varje enskilt fönsterämne löpande av både våra medarbetare och högteknologisk utrustning. Den optimerade produktionsprocessen gör att allt från virke till ytbehandling tas om hand och spillet blir minimalt. Dessutom är all energi vi använder ursprungsmärkt och kommer från förnybara källor.

4-3_sektion_25

EPD – en viktig insats för miljön

En miljövarudeklaration (EPD) är en viktig del av ett företags miljöarbete då den visar vilken miljöpåverkan en viss produkt har. EPD:n måste även vara granskad av en oberoende part. 

Englandsgården Svenskafönster 20230203-10