Miljö & kvalitet

Våra fönsters livscykel — steg för steg

Varför är det viktigt att granska en produkts livscykel? Jo, för det är endast då man kan minimera en produkts miljöpåverkan. Här får du veta vilka som är de fem stegen i våra produkters livscykel, hur vi arbetar med dem och hur det gör skillnad, nu och i framtiden.
shutterstock_1201013188

Ett fönsters livsresa — steg för steg

ikon_01
01

Smarta affärer med bättre beslut för miljön och klimatet

Det är vid de tidiga besluten i en byggprocess som det finns störst möjligheter att undvika och minska byggnadens totala miljö- och klimatpåverkan. Därför hjälper vi våra kunder att göra de bästa valen ur miljösynpunkt. Det är vad vi kallar smarta affärer. 

Det innebär bland annat:
 • Vi erbjuder produkter som är miljömärkta med Svanen.
 • Vi tillverkar utifrån behov och har därför ingen överproduktion.
 • Med Kundportalen, Fönsterväljaren, EPD:er och kunniga försäljare hjälper vi våra kunder till att göra de bästa valen för människor och miljö.
 • Varje år går en del av vår avkastning tillbaka till samhället, då vår koncern Dovista och våra ägare i VKR-gruppen stödjer välgörande ändamål inom miljö, vetenskap, teknik, sociala sammanhang och kultur. 
ikon_02
02

Schyssta råvaror för miljöns skull

Att välja schyssta råvaror handlar för oss om mycket mer än så låga koldioxidutsläpp som möjligt. Genom att välja rätt råvaror kan vi till exempel göra en insats för den biologiska mångfalden och skapa en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare.

Det här är schyssta råvaror enligt oss:

 • Våra fönster tillverkas av tall, ett fantastiskt och förnybart material som binder koldioxid. Vårt virke är certifierat och kommer från hållbart skogsbruk som bedrivs med hänsyn till människor och miljö.
 • Vi använder enbart vattenburen impregnering och färg.
 • Återvunnet glas används i vår tillverkning av glaskassetter.
ikon_03
03

Optimerad produktion för att minska belastningen

Produktionen av fingerskarvat virke och själva fönstertillverkningen är de delar i våra produkters klimatpåverkan som vi har allra störst möjlighet att påverka. 

Så här har vi optimerat vår produktion och minskat dess belastning på klimat och miljö:

 • Optimerade processer för att vara så resurs- och energisnåla som möjligt.
 • All el som vi använder kommer alltid från förnybara energikällor. Norrländsk och ursprungsmärkt.
 • Vi tillverkar majoriteten av våra glaskassetter i vår fabrik i Sverige, vilket minskar transporterna och är mycket schysstare mot miljön än att de tillverkas med “ful-el” i andra länder.
 • Vi har ett aktivt löpande arbete för att på olika sätt minska de fossildrivna transporterna.
ikon_04
04

Effektiva fönster för lång hållbarhet

Vår affärsidé är på sätt och vis ganska dålig. Vi säljer enbart fönster av högsta kvalitet som håller riktigt, riktigt länge. Men ur ett miljöperspektiv och för våra kunder är det väldigt bra. Bostäder och lokaler står nämligen för mer än en tredjedel av Sveriges totala energianvändning.

Det här är effektiva fönster enligt oss:

 • Mycket hög kvalitet och lång hållbarhet.
 • Hög energieffektivitet som standard och extra hög som tillval till väldigt energieffektiva hus.
 • Vi uppmuntrar våra kunder till att underhålla sina fönster och reparera dem, istället för att köpa nya, genom att bland annat tillhandahålla ett stort utbud av reservdelar över lång tid. 
ikon_05
05

Recycling och återbruk för att minska trycket på planeten

Vår affärsidé är på sätt och vis ganska dålig. Vi säljer enbart fönster av högsta kvalitet som håller riktigt, riktigt länge. Men ur ett miljöperspektiv och för våra kunder är det väldigt bra. Bostäder och lokaler står nämligen för mer än en tredjedel av Sveriges totala energianvändning.

Det här är effektiva fönster enligt oss:

 • Mycket hög kvalitet och lång hållbarhet.
 • Hög energieffektivitet som standard och extra hög som tillval till väldigt energieffektiva hus.
 • Vi uppmuntrar våra kunder till att underhålla sina fönster och reparera dem, istället för att köpa nya, genom att bland annat tillhandahålla ett stort utbud av reservdelar över lång tid. 

Fokus på miljö och kvalitet — från ord till handling

Svenska Fönster erbjuder innovativa och attraktiva tjänste- och fönsterlösningar för människors välbefinnande i Sverige. Vi vill bygga vidare på vårt positiva miljöarbete, skapa värde för våra kunder och tillsammans bedriva hållbara affärer som bidrar till en hållbar utveckling.

För oss går kvalitet och miljö hand i hand och vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vårt kvalitets- och miljöarbete bedrivs genom våra strategier att bli bäst på att bli bättre, skapa attraktiva lösningar och vara en ledande premiumpartner.

js-strandvik-0471

EPD - miljövarudeklaration

Miljö- och klimatfrågor är mycket viktiga för oss och vi vill att alla våra intressenter ska känna förtroende för vårt miljöarbete. Därför erbjuder vi öppen och relevant information i form av EPD (Environmental Product Declaration), så kallad miljövarudeklaration.

Englandsgården Svenskafönster 20230203-10