Om oss

Vår koncern Dovista

Dovista är en koncern med distinkta varumärken med starka lokala rötter. Och tillsammans är vi den ledande leverantören av fasadfönster och ytterdörrar i Europa. 

JW_230202_210412_print_cleaned

Dovista ägs av VKR Holding

Dovista ingår i VKR-koncernen, vars olika bolag tillsammans sysselsätter cirka 19 500 personer i över 40 länder.​ VKR Holding moderbolag i VKR-koncernen. Det är ett danskt familje- och stiftelseägt företag som grundades 1941 av Villum Kann Rasmussen. ​

VKR Holding strävar efter att skapa värde genom finansiella investeringar och ägande i företag som förbättrar inomhusklimatet genom att släppa in dagsljus och frisk luft i människors vardag.

4-3_sektion_24

Att jobba i Dovista-koncernen

Dovista är organiserad utifrån funktioner i hela koncernen. Det innebär att det finns samarbeten mellan till exempel all produktion i koncernen, mellan all försäljning och all IT. Många som arbetar hos Svenska Fönster har därmed lika mycket kontakt med sina kollegor i Europa som inom bolaget. Samarbetena inom koncernen gör att det finns möjligheter för medarbetare hos Svenska Fönster att göra en internationell karriär inom koncernen.  

Inom bolagen i Dovista i Sverige finns också många samarbeten och dessutom gemensamma avdelningar för olika stödfunktioner. 

4-5_sektion_25