Guider

Så måttbeställer du dina nya fönster

Guide, Fönster, Fönsterdörrar

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Så måttbeställer du dina nya fönster</span>

Fönster finns i oändligt många storlekar och det är så klart viktigt att du köper fönster i rätt mått, oavsett om du ska byta fönster i ditt hus, om du bygger nytt eller bygger ut. Här går vi igenom allt om att måttbeställa fönster. 

Vad är måttbeställda fönster? 

Måttbeställda fönster kan egentligen vara två saker. Dels kan det handla om fönster i standardstorlekar, så kallade modulmått, som man beställer i just den standardstorlek man vill ha. Eller så handlar det om att man vill beställa fönster i specialmått. Oavsett vilket så är det inte någon större skillnad hur man beställer, i pris eller leveranstid.  

Att beställa fönster i standardmått, så kallade modulmått

Ett fönster i standardmått har ett så kallat modulmått. Det innebär att det passar i fönsteröppningar som har jämna decimetermått och modulmåttet är detsamma som decimetermåtten. Till exempel så passar ett fönster i modulen 9×12 i en fönsteröppning som är 9 decimeter på bredden och 12 decimeter på höjden (bredden skrivs alltid först). Vilka modulmått som finns varierar lite beroende på typ av fönster det är (fasta fönster eller fönster med någon öppningsfunktion), men de finns från omkring modul 3×3 till modul 30×20 alternativt 20×30. 

Den stora bredden av standardstorlekar gör att det oftast passar med fönster i ett modulmått, oavsett om man ska bygga ett nytt hus eller byta ut sina gamla fönster.

Så mäter du dina fönster

Svenska Fönster 202201206624
Att beställa fönster i specialmått

Det finns även öppningar för fönster och altandörrar som inte har jämna decimetermått. Då behöver du köpa en produkt i specialmått. Våra produkter går att få med specialmått i intervall om 5 millimeter. Kom ihåg att fönstret ska vara 20 mm mindre än hålet i väggen både lodrätt och vågrätt för att få plats för monteringsbeslag och isolering.  

Alla modeller går att beställa i specialmått

Det finns inga begränsningar i vilka fönstermodeller du kan välja mellan när du måttbeställer fönster. Fasta, sidohängda, vrid-, sideswing och överkantshängda fönster. Alla fönster går att köpa i både modulmått och specialmått. 

Stora fönster går att beställa

Du kan måttbeställa riktigt stora fönster. Det enda som begränsar dig är tillverkning och transport. För så stora fönster är också tunga. Därför finns det maxhöjder och maxbredder för alla fönster. Maxstorlekarna varierar lite mellan fönstermodellerna, bland annat utifrån om fönstret ska gå att öppna eller inte, och din återförsäljare hjälper dig att reda ut vad som gäller för de modeller som du är intresserad av. Men fönster med en glasyta på omkring sex kvadratmeter är möjliga att måttbeställa. Om det inte räcker kan du undersöka möjligheten att sätta flera stora fönster intill varandra. 

Så små fönster går att beställa?

Det går inte att tillverka fönster med kortare sidor än 280 millimeter. Det minsta fyrkantiga fönster som går att tillverka är därmed i modul 3×3 (280×280 millimeter) och de går inte att öppna. De minsta öppningsbara fönster som kan tillverkas är så små som modul 4×5 eller 5×4.

Fönster i specialmått kostar endast marginellt mer

Det kostar endast marginellt mer att beställa ett fönster med specialmått än med ett standardmått, så kallat modulmått. Närmare bestämt är priset på ett fönster med specialmått detsamma som ett fönster i närmaste modulmått över. Så behöver du ett fönster med specialmått ska inte priset hindra dig från att köpa det som passar dig och ditt hus bäst. Om fönstret har ett standard- eller specialmått gör inte heller någon skillnad i arbetsinsats för den person som ska montera fönstret.  

JW_230202_203111_print-2


 Så mäter du dina befintliga fönster

Att mäta sina gamla fönster är inte svårt. Gör så här:  

  1. Öppna fönstret
  2. Mät öppningen från innerkant till innerkant, på bredden och på höjden. 
  3. Addera måtten på fönsterkarmen. En fönsterkarm brukar vara 50 mm på varje sida. Lägg därför till 100 mm på varje mått.  

Ett fast fönster mäter du på samma sätt, fast från insida karm till insida karm och lägger sedan till 100 mm på måtten. 

Om måtten inklusive karm är 20 mm mindre än ett jämnt decimetertal har fönstret standardmått, så kallat modulmått. Fönstret är nämligen 20 mm mindre än hålet i väggen för att lämna plats för monteringsbeslag och isolering.

Det är samma leveranstid för fönster i modul- och specialmått

Det tar omkring sex veckor att tillverka och leverera dina nya fönster oavsett om du beställer dem i modul- eller specialmått. Men vi har även många fönster och fönsterdörrar i vanliga standardmått och med vår standardkulör i vårt lagersortiment med kort leveranstid.

Att specialbeställa bröstningshöjd i fönsterdörrar

Våra fönsterdörrar går att få som helglasade eller med bröstning, det vill säga att den är delad i en övre och en nedre till. Fönsterdörrar med bröstning har vanligen en fyllning av trä i den nedre delen, men de kan även ha glas. 

När du beställer en fönsterdörr med bröstning är det viktigt att höjden på bröstningen blir rätt. Det vanliga är att brösningen får samma höjd som den nedre kanten på det närliggande fönstret, vilket blir olika beroende på om det närliggande fönstret är fast eller öppningsbart. Oavsett vilket så finns de som standardmått. 

Men ibland vill man ha en annan bröstningshöjd. Till exempel en låg bröstning för att få in mycket ljus, men ändå ha en markering mellan inne och ute. Då går det utmärkt att specialbeställa precis den bröstningshöjd som man önskar.