Miljö & kvalitet

För oss på Svenska Fönster går kvalitet och miljö hand i hand

Vi vill bygga vidare på vårt miljöarbete, skapa värde för våra kunder och tillsammans bedriva hållbara affärer som bidrar till en hållbar utveckling.
MicrosoftTeams-image (9)

Bara fördelar med vattenburen ytbehandling

Sedan år 2000 har vi arbetat enbart med vattenburen färg och med vattenburen impregnering sedan 2007. Det är inte så vanligt i Sverige, men det fungerar utmärkt – särskilt i kombination med virke som är så bra som vårt. Färgen har lång hållbarhet, är flexibel och varken spricker eller gulnar trots att åren går. Den här ytbehandlingen är också bra för för dig, och vår personal, eftersom den inte avger några farliga ämnen. 

Dubbla hållbarhetskrav på vårt virke

Vi använder enbart virke som lever upp till våra hårda krav på både kvalitet och hållbarhet. Det handlar om den finaste furun för trähantverk som kommer från certifierade skogsbruk. Det gör att vi kan tillverka fönster med mycket lång livslängd och samtidigt ta ansvar för vår natur. 

shutterstock_1201013188-1-1

Vårt avfall återvinns

Vår produktion har optimerats så att allt material som virke, glas och ytbehandling utnyttjas maximalt och spillet blir minimalt. Men spill uppstår ändå – och det utnyttjar vi på bästa sätt. Sågspånet används till uppvärmning och vårt glasspill blir till glasull.  

Tack vare vårt breda arbete med avfallsminimering är det många som imponeras av vår höga återvinningsgrad av avfall (år 2022 var den över 99%).

Den höga kvaliteten på våra fönster gör att de håller länge, men ytterligare ett sätt för oss att ta ansvar för avfallet är att vi har sett till att våra produkter går att material- eller energiåtervinna när de någon gång i framtiden är förbrukade. 

Så minskar vi miljöpåverkan från transporter

Vi har ett aktivt löpande arbete för att på olika sätt minska de fossildrivna transporterna av råvaror och produkter. Det handlar mycket om logistik och planering, men vi erbjuder även fraktalternativet “Skicka grönt” med vår partner DHL som bidrar till investeringar i klimatsmarta fordon och bränslen. 

Vi som jobbar på Svenska Fönster ska så långt det är möjligt planera möten så att resor minimeras. Till de resor som ändå behöver göras ska kollektiva färdmedel användas i första hand.

_MG_9697_WebbSF
4-5_sektion_22
JW_230202_204350_print-2

Vi undviker att slösa med vår 100% förnybara el

För oss på Svenska Fönster är det viktigt att undvika alla former av slöserier. Därför har vi hård disciplin för avstängning av elutrustning och har genomfört regelbundna nattronder för att se så allt sköts. Och självklart har vi 100% förnybar el. Norrländsk och ursprungsmärkt. Det är en självklarhet för oss. 

Systematiskt miljö- och kvalitetsarbete med ISO 14001 och ISO 9001

Vår organisation har ett miljöledningssystem och ett kvalitetsledningssystem som är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. De visar att vi arbetar systematiskt med att minska vår miljöbelastning, samt ständigt förbättrar vår verksamhet för att möta kundernas behov.

Englandsgården Svenskafönster 20230203-7

Vår kvalitets- och miljöpolicy

Vi på Svenska Fönster erbjuder innovativa och attraktiva tjänste- och fönsterlösningar för människors välbefinnande i Sverige. Vi vill bygga vidare på vårt positiva miljöarbete, skapa värde för våra kunder och tillsammans bedriva hållbara affärer som bidrar till en hållbar utveckling.

För oss går kvalitet och miljö hand i hand och vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vårt kvalitets- och miljöarbete bedrivs genom våra strategier att bli bäst på att bli bättre, skapa attraktiva lösningar och vara en ledande premiumpartner.

Beslutad 2020-03-16

Vi tar ansvar för kvalitet och miljö genom att:

  • Göra rätt från början.
  • Kontinuerligt minska miljöbelastningen och skydda miljön genom att vara så resurssnåla som möjligt, förebygga förorening och begränsa klimatpåverkan.
  • Kontinuerligt minska miljöbelastningen under produktens hela livscykel.
  • Alltid uppfylla de bindande krav som ställs.
  • Bygga vårt arbetssätt på ständiga förbättringar.
  • Säkerställa att vi har en god och stabil ekonomi för att kunna arbeta hållbart.
4-3_sektion_23

Vår miljövarudeklaration - EPD

Vår miljövarudeklaration (EPD) är ett oberoende verifierat och registrerat dokument som öppet redovisar potentiell miljöpåverkan. Med den kan, och får ni gärna, jämföra av våra produkters miljöprestanda med andra leverantörers.