Miljö & kvalitet

För oss på Svenska Fönster går kvalitet och miljö hand i hand

Vi vill bygga vidare på vårt miljöarbete, skapa värde för våra kunder och tillsammans bedriva hållbara affärer som bidrar till en hållbar utveckling.
MicrosoftTeams-image (9)

Bara fördelar med vattenburen ytbehandling

Sedan år 2000 har vi arbetat enbart med vattenburen färg och med vattenburen impregnering sedan 2007. Det är inte så vanligt i Sverige, men det fungerar utmärkt – särskilt i kombination med virke som är så bra som vårt. Färgen har lång hållbarhet, är flexibel och varken spricker eller gulnar trots att åren går. Den här ytbehandlingen är också bra för för dig, och vår personal, eftersom den inte avger några farliga ämnen. 

Dubbla hållbarhetskrav på vårt virke

Vi använder enbart virke som lever upp till våra hårda krav på både kvalitet och hållbarhet. Det handlar om den finaste furun för trähantverk som kommer från certifierade skogsbruk. Det gör att vi kan tillverka fönster med mycket lång livslängd och samtidigt ta ansvar för vår natur. 

shutterstock_1201013188-1-1

Vårt avfall återvinns

Vår produktion har optimerats så att allt material som virke, glas och ytbehandling utnyttjas maximalt och spillet blir minimalt. Men spill uppstår ändå – och det utnyttjar vi på bästa sätt. Sågspånet används till uppvärmning och vårt glasspill blir till glasull.  

Tack vare vårt breda arbete med avfallsminimering är det många som imponeras av vår höga återvinningsgrad av avfall på 99%.

Den höga kvaliteten på våra fönster gör att de håller länge, men ytterligare ett sätt för oss att ta ansvar för avfallet är att vi har sett till att våra produkter går att material- eller energiåtervinna när de någon gång i framtiden är förbrukade. 

Så minskar vi miljöpåverkan från transporter

Vi har ett aktivt löpande arbete för att på olika sätt minska de fossildrivna transporterna av råvaror och produkter. Det handlar mycket om logistik och planering, men vi erbjuder även fraktalternativet “Skicka grönt” med vår partner DHL som bidrar till investeringar i klimatsmarta fordon och bränslen. 

Vi som jobbar på Svenska Fönster ska så långt det är möjligt planera möten så att resor minimeras. Till de resor som ändå behöver göras ska kollektiva färdmedel användas i första hand.

_MG_9697_WebbSF
4-5_sektion_22
JW_230202_204350_print-2

Vi undviker att slösa med vår 100% förnybara el

För oss på Svenska Fönster är det viktigt att undvika alla former av slöserier. Därför har vi hård disciplin för avstängning av elutrustning och har genomfört regelbundna nattronder för att se så allt sköts. Och självklart har vi 100% förnybar el. Norrländsk och ursprungsmärkt. Det är en självklarhet för oss. 

Systematiskt miljö- och kvalitetsarbete med ISO 14001 och ISO 9001

Vår organisation har ett miljöledningssystem och ett kvalitetsledningssystem som är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. De visar att vi arbetar systematiskt med att minska vår miljöbelastning, samt ständigt förbättrar vår verksamhet för att möta kundernas behov.

Englandsgården Svenskafönster 20230203-7

Vår kvalitets- och miljöpolicy

Svenska Fönster vill medverka till en hållbar utveckling genom att tillverka och sälja produkter och lösningar som på det mest långsiktiga sättet för in dagsljus och frisk luft i människors vardag. För att leva upp till det låter vi vårt arbete med kvalitet och miljö gå hand i hand, för endast produkter med mycket lång livslängd kan vara hållbara på riktigt. Vårt arbete för kvalitet och miljö är ständigt närvarande i arbetsdagen genom vårt systematiska förbättringsarbete och genom att vårt ledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Här ska alla medarbetare ta sitt ansvar för att vi levererar rätt kvalitet till våra kunder och jobbar för att nå våra miljömål.

Då vi vill skapa stor effekt för människor, miljö och klimat fokuserar våra mål på de områden där vi gör allra störst skillnad.

Vi når våra mål genom att arbeta mot följande måltillstånd:

  • Hel hem – vill tillbaka
  • Alltid rätt
  • I tid och komplett
  • 100% kundvärde
  • Ledande inom hållbarhet
  • Ständiga förbättringar
  • Alltid uppfylla bindande krav

Svenska Fönsters ledning kommer att verka för att denna policy är kommunicerad, implementerad, förstådd och efterlevs inom hela företaget. 

Beslutad 2023-05-16

4-3_sektion_23

Vår miljövarudeklaration - EPD

Vår miljövarudeklaration (EPD) är ett oberoende verifierat och registrerat dokument som öppet redovisar potentiell miljöpåverkan. Med den kan, och får ni gärna, jämföra av våra produkters miljöprestanda med andra leverantörers.

Vi tar täten mot en framtid med låga koldioxidutsläpp

Vetenskapen är tydlig – allvarliga åtgärder krävs för att minska växthusgaserna och stoppa de negativa konsekvenserna av klimatförändringarna. Som en del av Dovista-gruppen har vi åtagit oss att följa initiativet för Science Based Target initiative (SBTi) och kommer att arbeta för att minska våra koldioxidavtryck i linje med målen i Parisavtalet - att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C över förindustriella nivåer. I vår Hållbarhetsrapport kan du läsa hur långt vi har kommit idag. 

SF_sciense_web

Här är Dovistas science-based targets för 2030:

  • Dovista A/S åtar sig att minska absoluta utsläpp av växthusgaser (Scope 1 och 2) med 42% till år 2030 jämfört med basåret 2021.*
  • Dovista A/S åtar sig att minska absoluta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) från inköpta varor och tjänster, uppströms transport och distribution samt nedströms transport och distribution med 25% till år 2030 jämfört med basåret 2021.

*Målen inkluderar biogena utsläpp och upptag från bioenergiråvaror.

För mer information om våra validerade science-based targets och vår resa mot lägre koldioxidutsläpp inom Dovista, vänligen granska vår Hållbarhetsrapport

Fakta om Science Based Target initiative (SBTi)

SBTi lanserades 2015. Det stödjer företag i deras arbete med att minska utsläppen av växthusgaser i linje med den senaste klimatvetenskapen, genom att tillhandahålla metoder och vägledning för att sätta mål för företag. SBTi är ett partnerskap mellan CDP, UN Global Compact, World Resources Institute och WWF.