Guider

Att montera nya fönster

Guide, Fönster

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Att montera nya fönster</span>

Ett fönster är aldrig bättre än dess montage. Därför är det viktigt att den som monterar fönstren följer vår monteringsanvisning. Där tar vi också upp viktiga saker som transport, lagring och skötsel. Men här ger vi en genomgång av hur själva montaget av ett fönster går till.

Ladda ner våra monteringsanvisning

Englandsgården Svenskafönster 20230203-11

Det här behöver du

 • Klossar
 • Kilar
 • Vattenpass
 • Karmhylsa*
 • Hammare
 • Drev
 • Fogmassa
 • Skruvdragare

*Karmhylsor ska förmonteras innan karmen lyfts in.

Så här monterar du dina nya fönster

 1. Kontrollera först att väggöppningen är cirka 15-30 millimeter större än fönstret. Vi rekommenderar att fönstret placeras så nära väggens varma del, det vill säga, så nära insidan som möjligt. En spalt mellan eventuellt element och fönsterbräda rekommenderas. Sidohängda fönster måste monteras med en stabil förankring, gångjärnssidan ska alltid monteras in mot väggkonstruktionen/väggregeln.
 2. Lyft ur bågen ur karmen (gäller inte vrid- och sideswingfönster). Fixera två stödklossar (i öppningens över- och undersida) och två bärklossar nedtill, max 50 millimeter från väggöppningens sidor. Justera klossarna med vattenpass. Kom ihåg att klossa under lodräta poster.
 3. Placera karmen på klossarna. Använd ett vattenpass för att kontrollera att fönstret är i våg. Kila karmen i hörnen, från in- och utsidan. Se till att kilarna inte täcker de förborrade karmskruvhålen som är till för infästning med justerbar karminfästning. Slå inte i kilarna för hårt så att karmens sidor buktar inåt.
 4. Väg av karmen med vattenpass. Glöm inte att kontrollera att karmen är i lod och varken lutar inåt eller utåt.
 5. Fäst karmen i de övre och nedre förborrade hålen.
 6. Ta bort kilarna vid karmens sidostycken, men lämna kvar klossarna under karmens bottenstycke. Väg av med vattenpasset igen. Justera vid behov och montera resten av karminfästningarna i sidorna.
 7. Kontrollera att öppningsmåttet upptill, på mitten och nertill är lika. Häng på fönsterbågen och kontrollera att den går lätt att öppna och stänga. Justera karminfästningen om det behövs. Kontrollera att springan mellan karm och båge upptill är mindre på lås- än på gångjärnssidan.
 8. Dreva mellanrummet mellan fönsterkarmen och väggen. Packa inte för hårt för då kan karmen bågna. När drevmaterialet är på plats täcker du med en bottningslist på insidan. Lägg sedan en luft- och diffusionstät mjuk fog ovanpå bottningslisten. Skyddet mot utsidan ska vara vindtät men inte diffusionstät, den ska ”andas”. Använd drevningsmaterial som tillåter efterjustering.
full_bredd_03

Viktig information om sido- och överhängda produkter

Sido- och överhängda produkter är förberedda för extra förankringsskruvar genom gångjärnen. För att erhålla en god funktion samt rätt justeringsmöjligheter så skall förankringen göras i samband med montaget. Skruven ska vara tillräckligt lång för att nå ända in i väggkonstruktionen. Slutfixeringen förhindrar rörelser i karmens yttre del och förebygger framtida justeringsbehov. På överhängda produkter monteras förankringsskruvar i de övre gångjärnen.

Gör ett Energieffektivt montage 

Att byta ut dåliga fönster mot energieffektiva fönster är ett bra sätt att sänka husets energiförbrukning. Men det gäller att montaget blir tätt och väl utfört för att fönstret ska fungera så bra som möjligt. Tre saker är viktiga för att montaget ska bli varmt och energieffektivt:

 1. Att fönstret placeras mitt i den varma delen av väggen.
 2. Att man drevar ett varv från insidan och ett varv från utsidan med dubbelvikt drev, så 80% av karmens djup fylls med drev.
 3.  Att insidan görs lufttät. Vi rekommenderar att det görs med en tejp som är anpassad för underlaget.

Se här hur ett energieffektivt montage som värmer huset går till – steg för steg!