Om oss

Långsiktiga ägare i VKR-gruppen

Svenska Fönster ägs sedan år 2000 av VKR-gruppen – ett danskt familje- och stiftelseägt företag som strävar efter att skapa värde genom finansiella investeringar och ägande i företag som förbättrar inomhusklimatet genom att släppa in dagsljus och frisk luft i människors vardag.

Velux takfönster barn framtid

Grundades av Villum Kann Rasmussen som uppfann takfönstret

VKR Holding grundades år 1941 av Villum Kann Rasmussen, som beskrivs som en kreativ produktutvecklare, entreprenör och inspirationskraft. Han drevs av idén att föra in dagsljus och frisk luft i människors liv och uppfann en produkt som skulle förverkliga idén: Velux-takfönstret. Det var i en tid då behovet av bostäder var mycket stort i många städer och takfönstret gjorde det möjligt att göra om vindsutrymmen till lägenheter. 

Ger tillbaka till samhället

VKR ägs både av Villum Kann Rasmussens familj och flera fonder och stiftelser. Varje år går betydande delar av avkastningen från bolagen i VKR tillbaka till samhället genom de två danska välgörenhetsstiftelserna Villum-fonden och Velux-fonden, samt den schweiziska Velux-stiftelsen. De stödjer välgörande ändamål inom områdena vetenskap, miljö, sociala sammanhang och kultur.

VKR Villum Kann Rasmussen
Velux VKR
Velux takfönster

Alla företag i VKR-koncernen drivs enligt Mönsterföretagsmålet

Villum Kann Rasmussen formulerade år 1965 mönsterföretagsmålet som sedan dess ligger till grund för värderingarna i alla bolag i VKR-gruppen. Det uttrycker ambitionen att agera ansvarsfullt samtidigt som man bedriver lönsam verksamhet. Mönsterföretagsmålet är också själva kärnan i VKR-koncernens åtagande för socialt ansvarstagande och utgör en övergripande hållbarhetsambition för alla VKR-företag. 

”Med mönsterföretag menar vi ett företag som arbetar med produkter som är användbara för samhället och som behandlar sina kunder, leverantörer, anställda i alla kategorier och aktieägare bättre än de flesta andra företag. Ett modellföretag genererar vinst som kan finansiera tillväxt och bibehålla fortsatt ekonomiskt oberoende.” 
Villum Kann Rasmussen

Velux historia takfönster