Miljö & kvalitet

Rätt råvaror för hållbara fönster

För att vi ska kunna tillverka fönster av hög kvalitet och med låg miljöpåverkan måste vi ha råvaror som håller länge och är schyssta mot miljön. 
1-1_sektion_22-1

Aluminiumprofiler med 4 gånger lägre koldioxidavtryck

För att minska våra produkters koldioxidavtryck vid tillverkning och spara på jordens resurser har vi på Svenska Fönster valt low carbon aluminium till den utvändiga beklädnaden på våra fönster. Det innebär att de ger 4 gånger lägre koldioxidutsläpp vid tillverkning, än traditionell produktion än aluminium. Dessutom skickar vi tillbaka de bitar som blir över hos oss, så att de kan användas som råvara i nya aluminiumprofiler.  
4-3_sektion_32

Vårt virke kommer från hållbara skogsbruk

Våra fönster har karm och båge i furu, ett material som gör en insats för miljön redan innan den blir ett fönster, växande träd tar upp omkring ett ton koldioxid för varje kubikmeter trä som bildas. Men vi tycker inte att alla tallar bör bli fönster. Därför vill vi använda enbart certifierat virke, trots att vi endast behöver ha 70% certifierat virke för att leva upp till kraven för miljömärkningen Svanen.

Det allra mesta av vårt  fönstervirke är certifierat enligt FSC, men även virke certifierat enligt PEFC kan förekomma. Det innebär att vårt virke kommer från skogsbruk som tar hänsyn till miljövärden och sociala förhållanden, där biologisk mångfald, ekologiskt värdefulla miljöer och kulturminnen skyddas. 

Vår produktion är optimerad för att få ut så mycket som möjligt av virket. Det sågspån som uppstår används till att värma upp vår fabrik, vilket gör att vi är självförsörjande på värme. 

1-1_sektion_26
1-1_sektion_25
1-1_sektion_24

Färg som är som är bra för människor och miljö

Vi var tidigt ute med att byta bort ytbehandling med en bas av lösningsmedel. År 2000 gick vi över till vattenburen färg och sedan 2007 använder vi vattenburen impregnering. Vår ytbehandling idag är därmed snäll både mot naturen och för våra medarbetare, men framförallt för våra kunder som får en sund inomhusmiljö tack vare att våra fönster inte avger farliga ämnen. Den ger dessutom ett utmärkt resultat med hög kvalitet och hållbar finish. 

Precis som i all vår verksamhet har vi även i måleriet arbetat för att minimera spill. Från impregneringen har vi inget spill alls i den dagliga verksamheten eftersom impregneringen cirkulerar i systemet. Och färgspillet minimeras genom att färgen laddas elektroniskt, vilket gör att den söker sig till träet under appliceringen. 

4-3_sektion_33

Glas med lägre koldioxidutsläpp

När man tittar på ett fönsters totala koldioxidavtryck står glaset för en betydande del. Därför är det självklart för oss att genomföra flera olika insatser för att minska miljö- och klimatpåverkan från glaset i våra produkter. Här är ett par av de största insatserna: 
- Majoriteten av alla glaskassetter som vi använder tillverkas i egen regi istället för att importeras. Det medför bättre kvalitetskontroll, att de tillverkas med förnybar el och att transporterna minskar då glaskassetter tar mer plats vid transport än de glas som används i vår tillverkning. 
- I vår fabrik använder vi low carbon-glas i så stor utsträckning som möjligt. Det har genom flera olika insatser 40% lägre koldioxidavtryck vid tillverkning än traditionellt fönsterglas. En viktig del i receptet för low carbon-glas är att det innehåller återvunnet glas. Det sparar också på naturens ändliga resurser, utan att ge avkall på kvaliteten.  

4-3_sektion_34