Miljö & kvalitet

Rätt råvaror för hållbara fönster

För att vi ska kunna tillverka fönster av hög kvalitet och med låg miljöpåverkan måste vi ha råvaror som håller länge och är schyssta mot miljön. 
Sjö_skog

Vårt virke kommer från hållbara skogsbruk

Våra fönster har karm och båge i furu, ett material som gör en insats för miljön redan innan den blir ett fönster, växande träd tar upp omkring ett ton koldioxid för varje kubikmeter trä som bildas. Men vi tycker inte att alla tallar bör bli fönster. Därför vill vi använda enbart certifierat virke, trots att vi endast behöver ha 70% certifierat virke för att leva upp till kraven för miljömärkningen Svanen. 

Det allra mesta av vårt  fönstervirke är certifierat enligt FSC, men även virke certifierat enligt PEFC kan förekomma. Det innebär att vårt virke kommer från skogsbruk som tar hänsyn till miljövärden och sociala förhållanden, där biologisk mångfald, ekologiskt värdefulla miljöer och kulturminnen skyddas. 

Vår produktion är optimerad för att få ut så mycket som möjligt av virket. Det sågspån som uppstår används till att värma upp vår fabrik, vilket gör att vi är självförsörjande på värme. 

shutterstock_1935021560
shutterstock_256874935
4-3_sektion_21

Färg som är som är bra för människor och miljö

Vi var tidigt ute med att byta bort ytbehandling med en bas av lösningsmedel. År 2000 gick vi över till vattenburen färg och sedan 2007 använder vi vattenburen impregnering. Vår ytbehandling idag är därmed snäll både mot naturen och för våra medarbetare, men framförallt för våra kunder som får en sund inomhusmiljö tack vare att våra fönster inte avger farliga ämnen. Den ger dessutom ett utmärkt resultat med hög kvalitet och hållbar finish. 

Precis som i all vår verksamhet har vi även i måleriet arbetat för att minimera spill. Från impregneringen har vi inget spill alls i den dagliga verksamheten eftersom impregneringen cirkulerar i systemet. Och färgspillet minimeras genom att färgen laddas elektroniskt, vilket gör att den söker sig till träet under appliceringen. 

Medarbetare_(11)

Vi har återvunnet glas i våra fönster

För att våra fönster ska ha så bra glas som möjligt både ur miljösynpunkt och kvalitet har vi investerat rejält i vår glasavdelning, så att vi kan tillverka majoriteten av alla glaskassetter i egen regi istället för att importera dem. Det medför bättre kvalitetskontroll, att de tillverkas med förnybar el och att transporterna minskar då glaskassetter tar mer plats i transporter än de glas som vi använder i vår egen tillverkning. 

Vårt fönsterglas innehåller en andel återvunnet glas, vilket har stor betydelse för naturen och klimatet. Det tack vare att återvunnet fönsterglas har 50% lägre koldioxidutsläpp än nytillverkat och det sparar in på viktiga råvaror som används vid glastillverkning. 

4-3_sektion_19