Guider

Se hela fönstrets konstruktion

Guide, Fönster

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Se hela fönstrets konstruktion</span>

Ett modernt fönster är mycket mer än fyra träbitar och en glasruta. Det har en konstruktion och komponenter som tillsammans ger många fantastiska funktioner för hög energieffektivitet, bra inomhusklimat och hög säkerhet. Här går vi igenom fönstrets komponenter. 


4-3_sektion_11

Båge

Den ram i trä som fönsterglaset sitter fast i. Båge finns endast i öppningsbara fönster och dörrar. I karmfasta fönster sitter glaset monterat direkt i karmen. 

Bågpost

En tjockare trädel som delar upp glasytan (se illustrationen ovan) till två. Men det är fortfarande ett fönster med en karm och högst en båge. 

Droppbleck

En plåt som skyddar den nedre delen av karmen från vatten som droppar ner från glaset. Droppbleck finns endast på fönster och dörrar med utsida i trä, då hela fönstrets utsida är skyddad av aluminium på aluminiumbeklädda träfönster. 

Glasöppning

Den yta i fönstret som innehållet glas. 

Karm

Den del av ett fönster som sitter fast i väggen.

Karmunderstycke

Den nedersta vågräta delen av en fönsterkarm.

Spanjolett

Anordning som låser fönsterbågen i karmen.

Slutbleck

Del av ett beslag som sitter i karmen som spanjolettens kolvar låser i.