Miljö & kvalitet

Svanenmärkta fönster och altandörrar

Att välja Svanenmärkta fönster är det smartaste valet till de allra flesta hus. Förutom att de är de bästa produkterna för miljön och klimatet så förbättrar de ditt hus inomhusklimat och sänker energiförbrukningen. Och det lilla extra de kostar lite extra i inköp sparar du så småningom igen på lägre energiräkningar. 
210725_203651-JWE

Vad är ett Svanenmärkt fönster?

Enkelt förklarat så lever Svanenmärkta fönster upp till hårda kriterier, som är:

 1. Ha låg klimatpåverkan tack vare små energiförluster.
 2. Ha låg miljöpåverkan tack vare stränga miljökrav på material och i tillverkning.
 3. Vara funktionstestade och ha lång livslängd.
 4. Säljas med goda monterings- och skötselinstruktioner.

Men att vi som fönstertillverkare har anslutit oss till Svanen har också en större betydelse än bara de miljömärkta produkterna. Svanen hjälper oss att strukturera upp miljöarbetet och har gjort det länge då vi var först att klara Svanens uppdaterade kriterier för fönster år 2012. Det starka miljöarbete och engagemang som Svanenmärkningen kräver innebär också att alla anslutna företag bidrar till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål som säkrar en hållbar utveckling. 

Vad är skillnaden på ett Svanenmärkt fönster mot ett vanligt fönster?

Väljer du produkter från oss på Svenska Fönster är faktiskt inte skillnaden så stor mellan ett vanligt fönster och ett Svanenmärkt, för alla våra produkter lever faktiskt upp till kraven 2-4 ovan.

Till exempel så använder vi enbart vattenburen färg och impregnering i vår produktion och vårt virke är hållbarhetsmärkt. Skillnaden mellan våra standardfönster och de Svanenmärkta är att de Svanenmärkta är extra energieffektiva tack vare ett extra energiglas och en mer isolerande distanslist i glaskassetten. En liten skillnad på produkten, men en stor skillnad för dig, din plånbok och klimatet.

JW_230202_222414_print
JW_230202_231152_print
1-1_sektion_17

Varför ska man välja Svanenmärkta fönster?

Det som är bra för miljön och klimatet är ofta också bra för människor och deras ekonomi. Så även i det här fallet. Här är några av de främsta anledningarna till att välja Svanenmärkta fönster. 

 1. Ett extra energieffektivt fönster förbrukar du mindre energi till att värma upp ditt hus på vintern och kyla det på sommaren. Varje sparad kWh minskar koldioxidutsläppen med upp till ett kilo, vilket i längden är viktigt för klimatet.
 2. När det går åt mindre energi till att värma eller kyla ditt hus sparar du pengar i minskad energiförbrukning.
 3. Den extra energieffektiviteten ger en jämnare temperatur inomhus. Och under kalla vinterdagar är glaset på ett Svanenmärkt fönster varmare på insidan än på ett vanligt fönster, vilket gör det mycket skönare att vistas innanför fönstret.
 4. Att välja till Svanenmärkning på dina nya fönster kostar inte mycket extra per produkt. En engångskostnad som du kan spara igen på ett antal år i minskade energikostnader.
JW_230202_204350_print
igeltjarn_171030_099-1

Energibesparingskalkylatorn

Så mycket kan du spara med Svanenmärkta fönster

Genom att välja Svanenmärkta fönster till ditt hus istället för vanliga moderna fönster kommer du att sänka din energiförbrukning med mer än 50 kWh per kvadratmeter fönsteryta varje år. Men vad innebär det då i pengar? Det kan du räkna ut utifrån ditt hus fönsteryta och uppvärmning i Energibesparingskalkylatorn. Och kom ihåg att nya fönster har en livslängd på minst 50 år och är alltså en riktigt långsiktig investering.

Våra produkter som har miljömärkning med Svanen

Tack vare att alla våra produkter har en hållbar produktion och material som lever upp till Svanens hårda krav går nästan alla produkter i vårt sortiment att göra så energieffektiva att de blir Svanenmärkta.

Här hittar du alla produkter som går att få Svanenmärkta:

 • Alu ut 3-glas
 • Trä ut 3-glas
 • Inåtgående
 • Skjutdörr med rörlig del utsida
 • Aluminiumbeklädda träfönster
 • Träfönster
 • Altandörrar
 • Skjutdörrar
SF_Vrid_Alu_rund_04_6k

I vilka hus passar det inte med Svanenmärkta fönster?

Skillnaden mellan våra vanliga fönster och våra Svanenmärkta fönster är alltså endast att de Svanenmärkta är extra energieffektiva. Men om du har ett äldre hus, omkring 100 år eller mer, som är dåligt isolerat kommer inte extra energieffektiva fönster att komma till sin rätt. För då kommer ändå luften att leta sig in och ut ur huset på andra sätt än genom fönstren. Till den typen av hus passar det bra med våra vanliga fönster.

Varför är miljömärkning Svanen en så bra märkning?

Svanenmärket är en världsledande miljömärkning med hög kännedom och trovärdighet. Det tack vare att Svanen inte har några vinst- eller branschintressen och märkningens krav inkluderar produktens livscykel. Svanen ägs till 100 procent av staten och verksamheten finansieras både av avgifter från de företag som har miljömärkningslicenser och av statligt stöd.

Miljö och kvalitet är en kombination

shutterstock_1201013188-1-1

Våra fönsters livscykel – steg för steg

Varför är det viktigt att granska en produkts livscykel? Här får du veta vilka som är de fem stegen i våra produkters livscykel, hur vi arbetar med dem och hur det gör skillnad, nu och i framtiden. 

JW_230202_210628_print

Energieffektiva fönster

Alla våra fönster har ett energiglas med en tunn och genomskinlig metallisk beläggning som standard. Det syns inte, men gör att fönstret blir mer energieffektivt. 

Fokus på miljö och kvalitet — från ord till handling

Svenska Fönster erbjuder innovativa och attraktiva tjänste- och fönsterlösningar för människors välbefinnande i Sverige. Vi vill bygga vidare på vårt positiva miljöarbete, skapa värde för våra kunder och tillsammans bedriva hållbara affärer som bidrar till en hållbar utveckling.

För oss går kvalitet och miljö hand i hand och vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vårt kvalitets- och miljöarbete bedrivs genom våra strategier att bli bäst på att bli bättre, skapa attraktiva lösningar och vara en ledande premiumpartner.

js-strandvik-0471

EPD - miljövarudeklaration

Miljö- och klimatfrågor är mycket viktiga för oss och vi vill att alla våra intressenter ska känna förtroende för vårt miljöarbete. Därför erbjuder vi öppen och relevant information i form av EPD (Environmental Product Declaration), så kallad miljövarudeklaration.

Englandsgården Svenskafönster 20230203-10