MicrosoftTeams-image (9)

Välj Svanen som tillval - för miljön och klimatet

De flesta av våra fönster går att få miljömärkta med Svanen genom att du väljer till ett extra energiglas och varmkant. Det kostar inte mycket extra och är en engångskostnad som du sparar igen på sikt i minskad energiförbrukning.

Så får du Svanenmärkta fönster eller fönsterdörrar

De flesta av våra fönster går att få miljömärkta med Svanen genom att du väljer till ett extra energiglas och så kallad varmkant. När du väljer varmkant ersätts metallisten i isolerrutan med en grå distanslist i kompositmaterial. Den är mer isolerande än en metallist och bidrar till att sänka produktens U-värde.

Att byta ut ett vanligt fönsterglas, så kallat klarglas, i kassetten mot ett energiglas och byta metallisten mot en varmkant kostar inte mycket extra och är en engångskostnad som du sparar igen på sikt i minskad energiförbrukning.*

* En glaskassett går att bygga upp på olika sätt för att få olika egenskaper. Med några kombinationer av glas blir energieffektiviteten inte tillräckligt hög för att klara Svanens krav. Men det är ändå ett klokt val att välja till extra energiglas och varmkant för extra energieffektivitet.

shutterstock_1201013188