sigvardsson_180515_0401.jpeg

Våra glas

Ett modernt fönster har flera glasrutor i minst en glaskassett - ett så kallat glaspaket. Genom olika behandlingar och kombinationer kan fönstren få flera fantastiska egenskaper. I fönsterdörrar kan glas med fördel kombineras med en fyllning för att du ska få exakt det utseende på dörren som du vill ha.

Olika glaspaket har olika egenskaper

Alla fönster har ett så kallat glaspaket med två, tre eller fyra glasrutor. Dessa kan vara kombinerade på olika sätt för att få olika egenskaper.  Ett glaspaket innehåller alltid ett isolerrglas som är en lufttät och sammanfogad enhet av två eller tre glasrutor.

Mellanrummen är fyllda med argon – en gas som finns i luften och som ger rutan bra energiprestanda. Isolerrutan hålls samman av distanser i form av lister i aluminium som standard eller i kompositmaterial som tillval (så kallad varmkant).

3-glas

Ett isolerglas med tre tätt sammanfogade glas ger ett energieffektivt fönster. Detta gör att du bland annat kan ha fönster från golv till tak utan för stora värmeförluster. Du får dessutom bra ljudisolering. Fönster med 3-glas har därmed många fina egenskaper och behöver bara putsas på två sidor. Därför är 3-glasfönster det självklara valet för de allra flesta villaägare.

2-glas

Ett isolerglas med två sammanfogade skivor. Funktionen är densamma som i 3-glas, men eftersom det bara finns en spalt blir isoleringseffekten mindre. 2-glas kan vara ett bra alternativ till förrådet eller garaget, men även till sommarhus.

1-1_sektion_09

Kopplat 2+1-glas

Har en inre och en yttre fönsterbåge. I den inre sitter en 2-glas isolerruta och i ytterbågen ett enkelglas. De två bågarna är kopplade. Detta innebär att de sitter ihop, men kan tas isär vid behov och putsning. Du kan alltså till exempel sätta in persienner mellan bågarna med denna typ av glas. Med ett kopplat glaspaket får produkten ännu bättre ljudegenskaper och våra fönster med kopplade bågar rekommenderas därför till bullriga miljöer, till exempel till hus intill vägar och järnvägar.

Kopplat 3+1-glas

Ett kopplat 3+1-glas har en 3-glas isolerruta och ett extra enkelglas. De två fönsterbågarna kan delas vid putsning. Det här är ett glaspaket som är framtaget för hus med mycket höga krav på energieffektivitet och våra produkter med detta glaspaket är miljömärkt med Svanen redan i sitt standardutförande, men för hus med extra höga krav går det att göra ytterligare tillval för ännu högre energieffektivitet.

1-1_sektion_08

Glasegenskaper

Klarglas

klarglas_2593-1

Ett klarglas är ett helt vanligt fönsterglas utan några extra funktioner. Våra klarglas är som standard 4 mm tjocka.


Energiglas

klarglas_2593-1

Ett energiglas har en genomskinlig beläggning som förbättrar glasets energiegenskaper. Alla våra produkter har ett energiglas som standard.

Läs mer om energiglas


Miljömärkt med Svanen med ett extra energiglas och varmkant

1-1_sektion_10

Du kan välja att lägga till ett extra energiglas och en så kallad varmkant, som är en mer isolerande distanslist i glaskassetten, för att få en ännu energieffektivare produkt. Då får fönstret så fina energiegenskaper att den blir miljömärkta med Svanen.

Läs mer om Svanenmärkning


Insynsskyddat glas

granit_2595-5

Granit

Granit är ett insynsskyddande glas som är lite bubbligt i sin struktur. Granit är populärt i badrum.

frost_2594-4

Frost

Frost är ett insynsskyddande glas som ger ett suddigt intryck. 

cotswold_2596-6

Cotswold

Cotswold är ett insynsskyddande glas med en något randig struktur.


Solskyddsglas

solskydd_klart_2597-2

Solskyddsglas klart

Solskyddsglas minskar behovet av ventilation och kylning. Vårt klara solskyddsglas släpper in nästan lika mycket ljus som vanligt glas, men stänger ute två tredjedelar av solvärmen. Ett solskyddsglas är 6 mm tjockt, medan vanligt fönsterglas är 4 mm. Det gör att ett fönster med solskyddsglas har ytterligare 3-4 decibel bättre ljudreducering än ett vanligt fönster, något som upplevs som stor skillnad.

solskydd_tonat_2598-3

Solskyddglas tonat

Vårt tonade solskyddsglas släpper in hälften av dagsljuset, men endast en fjärdedel av solvärmen och gör därmed att behovet av ventilation och kylning inomhus minskar kraftigt under den varma årstiden. Tonat solskyddsglas passar därmed bäst i fönster där solen värmer mycket och länge, till exempel i söderläge där det inte finns något på utsidan som skärmar av solen, så som en markis eller växtlighet.


Personsäkert glas

1-1_sektion_07

Härdat glas

Det vanligaste personsäkra glaset är härdat glas. Det har som namnet antyder härdats genom uppvärmning och nedkylning. Om ett härdat fönsterglas går sönder splittras det i många små glasbitar utan vassa kanter.

1-1_sektion_06

Laminerat glas

Laminerat glas har en laminering som håller ihop glaset så att det blir starkt. Lamineringen förhindrar att skärvor sprids om glaset skulle spräckas. När laminering används blir den laminerade glasrutan 6 millimeter tjock, istället för den normala tjockleken på 4 millimeter. Det gör att fönstrets ljudvärde blir ytterligare 3-4 decibel bättre, vilket upplevs som en stor skillnad. Lamineringen gör även att de ljus som bleker möbler och inredning inte kan passera fönstret och fönstret skyddar därför ditt hem från att solblekas.


Självrengörande glas

klarglas_2593-1

Har en beläggning på glasets utsida som reagerar på UV-strålningen i solljuset. Det får organisk smuts att lösas upp och sedan sköljas bort när det regnar. För att det självrengörande glaset ska fungera perfekt krävs att både sol och vatten kommer åt glaset. Om fönstret sitter skyddat kan du därför behöva skölja av det ibland.


Antikondensglas

klarglas_2593-1

Antikondensglas är ett glas som minimerar förekomsten av utvändig kondens, imma och frost. En hård pyrolytisk beläggning på utsidan av den yttre glasytan gör att avkylningen minskar och temperaturen på glaset ökar. Antikondensglaset är ett färgneutralt glas med 6% lägre dagsljusgenomsläpp än standardglas (vilket inte ens är märkbart). Vi erbjuder antikondensglas som tillval till våra utåtgående 3-glas-produkter med U-värde 0,9 eller lägre.

Fyllningar i fönsterdörrar

Vi erbjuder fönsterdörrar som är helglasade och som har bröstning, det vill säga att dörren har en övre del med glas och en nedre del med glas eller fyllning. En fyllning har insida av trä, ett isolerande material och en utsida av trä eller aluminium beroende på vad du har valt för produkt. Vi erbjuder även fyllningar med högre brandsäkerhet, inbrottssäkerhet och ljudreducering.

1-1_sektion_05