Artiklar & Inspiration

Ljudisolerade fönster 

Artikel, Fönster, Inomhusklimat

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Ljudisolerade fönster </span>

Ljudisolerade fönster minskar störande både ljud utifrån och skapar ro i hemmet. Redan när man byter från 2-glas till 3-glas sker en kraftig reduktion av till exempel trafikbuller, men det finns även bullerreducerande glas för hus som ligger nära vägar och järnvägar.  

Att förse hemmet med riktigt bra fönster är en investering. Fönster är en stor del av hemmet och att välja rätt sort är väsentligt för ett öppet och behagligt intryck, men också för funktion. Att kunna blockera ljud från en trafikerad gata, en närliggande lek- eller byggarbetsplats är enkelt med ljudisolerade fönster. 

Ljudisolering i fönster är bättre för miljö och ekonomi 

Det finns många olika varianter av fönster på marknaden att välja mellan. Som tur är det ganska lätt att välja rätt. För det fönster som är bra på att isolera temperatur är också bra på att reducera störande ljud. Dagens moderna, energisnåla och högkvalitativa fönster är alltså även skapade för att hålla ute ljud och buller.  

Det hänger ihop med antalet glas och glasets tjocklek. I moderna och bra fönster finns det 3 glasrutor som är 4 millimeter tjocka. I äldre fönster finns 2 glasrutor som är 3 millimeter tjocka. Varje glasruta och luftspalt mellan glasen isolerar mot värme, kyla och ljud. Välisolerade fönster minskar alltså värmesvinn i hemmet, på så vis ger isoleringen även långsiktig energi-, ekonomisk– och klimatbesparing.

Läs mer om 2-glasfönster och 3-glasfönster

Extra ljudisolering i fönster 

För att få extra ljudisolerande fönster kan de förses med en ljudisolerande luftspalt eller bullerreducerande glas. Det gör stor skillnad och ger en tyst inomhusmiljö även i hus som ligger nära vägar och järnvägar.  

Väljer du att förse dina fönster med ett solskyddsglas, som stänger ute delar av solvärmen, får du ett glas som är två millimeter tjockare, som dessutom ger en ljudreduktion på 3-4 decibel. Att förse ett fönster med solskyddsglas kallas därför populärt för att de har ett “komfortpaket”. En förbättring med bara några decibel upplevs mycket positivt eftersom örat uppfattar en sänkning av bullernivån med 6-7 decibel som en halvering av bullret. 

Om du väljer laminerat fönsterglas, som främst är ett personsäkert glas, får du också ett glas som är sex millimeter i glaskassetten och därmed en ljudreduktion med 3-4 decibel, vilket alltså är en kraftig ljudreducering.

Hälsofördelar med ljudisolerade fönster 

 Vi lever idag allt stressigare liv. Därför är en lugn och harmonisk inomhusmiljö extra viktigt för hälsan. Studier på området har visat att bullriga och höga ljudmiljöer kan orsaka stress, vilket är en av de största folksjukdomarna i vår tid. Med ljudisolering i fönster blockeras buller effektivt och bidrar på så vis till en hållbar hemmiljö – fri från ljud som kan skapa och förstärka stress. 

Läs också: Så påverkas du av ljud och buller

Frågor om ljudisolerade fönster? 

 Våra fönster har olika ljudisolering och står på så vis emot olika bullernivåer. Det är inte helt lätt att veta vad just du behöver för ditt bullerproblem. Våra återförsäljare diskuterar gärna dina förutsättningar och behov, hjälper dig hitta rätt ljudisolering för dig och ditt hem, oavsett om det gäller fönster eller fönsterdörrar.