Artiklar & Inspiration

Så påverkas du av ljud och buller

Artikel, Fönster, Inomhusklimat

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Så påverkas du av ljud och buller</span>

Total tystnad upplever vi inte särskilt ofta. Det mesta omkring oss låter. Men ljud som vi känner oss störda av kan vara problematiska och rentav hälsovådliga.
– Buller påverkar vår förmåga att minnas, särskilt långsiktigt, säger Ronnie Lindroth, hörselingenjör.

Buller är idag ett utbrett miljöhälsoproblem och är den störning som berör flest i Sverige. Trafik och ventilation är exempel på ljudkällor som ofta upplevs som besvärande.

– Ljud påverkar alla mycket och på olika sätt, säger Ronnie Lindroth, hörselingenjör på audionommottagningen Hörbart i Stockholm. Men framförallt försämras vår förmåga att ta in och komma ihåg information kraftigt av störande bakgrundsljud.
Läs också: Därför är dagsljuset livsviktigt för oss

Studier visar att studenter som utsätts för störande ljud under föreläsningar inte bara kan ha svårt att ta in information på plats, utan också har svårt att minnas den efteråt. Det är dessutom utmattande.

– Det tar mycket energi att försöka höra i störande buller, säger Ronnie Lindroth. Hjärnan blir upptagen med att filtrera bort ljudet och man får svårare att lägga saker på minnet.

Buller orsakar inte bara minskad prestationsförmåga, utan kan drabba oss på andra sätt. Exempelvis kan flygplansmat upplevas som smaklös eftersom det höga bullret dämpar våra smaklökar.

Påverkar trivseln hemma
Men buller är inte bara ett problem i skolor och på arbetsplatser – det är inte helt ovanligt att vi drabbas av bullerstörningar hemma. Det kan handla om vägar, byggen, närliggande verksamheter eller ljud från grannar som tränger in i våra hem, och i värsta fall orsakar allvarliga sömnstörningar.

Trivseln i ett rum beror mycket på akustiken och klangen. Att vi omedvetet söker behagliga ljudnivåer märks tydligt när vi flyttar in i nybyggda bostäder.

– Det har visat sig att människor som flyttar köper kuddar, textilier och mattor till det nya hemmet tills man kommer ner till den akustik som uppfattas som behaglig .

Ronnie Lindroth

Ett annat sätt att minska bullret hemma är att installera fönster med bullerreducerande effekt. Glasen i gamla fönster fyller inte samma ljudisolerande funktion som nya, moderna glas, och bullerstörningen utifrån kan till och med halveras.

– I ett konferensrum bör efterklangen ligga på en halv sekund. Den nivån behöver man också komma ner till för att det ska kännas trevligt hemma, säger Ronnie Lindroth.
Läs också: Ljudisolerade fönster