Guider

Guide: Vad innebär kallras och vad gör man åt det

3-glasfönster, 2-glasfönster, Guide, Energi

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Guide: Vad innebär kallras och vad gör man åt det</span>

Är det kyligt på golven och drar kallt inomhus trots att värmen är på max? 
Kallras kan vara förklaringen. Men vad är kallras och hur åtgärdar man det? 

Artikel_02
Vad innebär kallras? 

Kallras är ett fenomen som uppstår när dåligt isolerande fönster kyler ned luften närmast fönsterglaset i rummet. Den kalla luften sjunker då mot golvet, eftersom kall luft är tyngre än varm luft, medan den uppvärma inomhusluften är lättare och därför stiger. Det här gör att golvytan kyls ned av den kalla luften. Om man då inte tar på sig något varmt på fötterna brukar ens frusna fötter leda till att man känner sig kall om hela kroppen.  

Kallras ger en oskön inomhusmiljö med känsla av drag 

När den kalla luften från fönstren sjunker och den varma luften stiger uppstår luftrörelser i rummet som kan, trots att det inte kommer något direkt drag utifrån, upplevas som att det drar kallt. Ofta medför kalla golv och de kyliga luftrörelserna att luften i rummet känns kallare än vad det är och man fryser ofta inomhus trots att temperaturen i luften är över 20 grader. Kallras kan också göra att man inte vill vara nära sina fönster, eftersom kall luft kyler ned området direkt innanför fönstret. 

Radiatorer är det traditionella sättet att motverka kallras 

Det är för att motverka problem med kallras som man traditionellt sett har radiatorer under varje fönster, för att försöka förhindra att det kalla fönsterglaset kyler ned luften inomhus. Men det fungerar bara delvis. Framförallt har element med direktverkande el har visat sig ha en begränsad förmåga att motverka kallras och förbrukar då mycket energi, ger ojämn temperatur i rummet och bidrar till känslan av drag.  

Kallraset blir kraftigare ju kallare det är utomhus 

I takt med att temperaturen utomhus sjunker blir glaset i ett fönster som är dåligt isolerat mot kyla kallare och kallare. Och ju kallare glaset är, desto kraftigare blir kallraset med kalla golv och en känsla av att det drar i rummet.  

Artikel_01

Kallras åtgärdas med isolerande fönster 

För att bli av med kallras orsakat av dåligt isolerande fönster behöver du helt enkelt isolerande fönster. Moderna fönster, som är tillverkade under 2000-talet, av hög kvalitet har en helt annan förmåga än äldre fönster att stänga ute kylan och glaset blir inte alls lika kallt på insidan. Fönster med god isolering gör dessutom att det inte går åt lika mycket energi till att värma ditt hus och din energiförbrukning kommer därmed att minska, vilket är bra både för att spara pengar och för minskad klimatpåverkan.  
 
Här kan du räkna ut din möjliga besparing i kWh och pengar genom att byta ut dina befintliga fönster mot moderna och energieffektiva.

Andra möjliga orsaker till kallras 

Men hur vet man då om kallraset beror på att fönstren är dåligt isolerade, eller om de bara är otäta? Eller är det runt fönstret som kall luft kommer in? Det berättar vi här. 

Så kan du göra något åt kallras direkt 

Att byta till fönster med god isolering är inget som man gör på en dag. Och den som fryser vill så klart göra något åt det direkt. Men det finns en sak som kan göra det lite skönare inomhus nästan omedelbart. Nämligen att hänga tjocka gardiner innanför hela glaset i fönstret. Gärna så nära glaset som möjligt, men se till att de inte hänger för radiatorer. Även att använda en persienn kan ha en isolerande effekt, särskilt på natten.