Kontakt

EPD – miljövarudeklaration

Miljö- och klimatfrågor är mycket viktiga för oss och vi vill att alla våra intressenter ska känna förtroende för vårt miljöarbete. Därför erbjuder vi öppen och relevant information i form av EPD (Environmental Product Declaration), så kallad miljövarudeklaration.

Miljöproduktdeklaration (EPD) är ett oberoende verifierat och registrerat dokument som öppet redovisar potentiell miljöpåverkan. För oss har det flera viktiga användningsområden:
– För jämförelse av våra produkters miljöprestanda med andra leverantörers produkter.
– Ett bevis för att våra produkter uppfyller de miljökrav som ställs.
– För mätning och uppföljning av vår miljöpåverkan, så vi kan arbeta för att ytterligare minska klimatavtrycket från våra produkter.
– För att kunna arbeta detaljerat med miljöfrågor tillsammans med våra leverantörer.

I vår EPD visas vilken potentiell miljöpåverkan våra produkter har inom områdena global uppvärmning, användning av jordens resurser och avfallsproduktion (se sidan 9 i dokumentet). Miljövarudeklarationen bygger på en livscykelanalys som inkluderar all miljöpåverkan från att allt material utvinns, tillverkas och transporteras till oss, samt all tillverkning och tills att produkterna lämnat våra portar.

Analysen har visat att fingerskarvat virke och själva fönstertillverkningen i Edsbyn, som är de aspekter vi främst kan påverka i våra produkter, utgör en ytterst liten del av produkternas klimatpåverkan (se bild).

Se vår EPD här


Svenska Fönster AB, Snickarvägen 12, 828 81 Edsbyn, Tel: +46 (0) 271-291 00,