Artiklar & Inspiration

Så gör du större fönsterhål i väggen – eller tar upp helt nya hål

Artikel, Fönster

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Så gör du större fönsterhål i väggen – eller tar upp helt nya hål</span>

Du behöver inte bygga ett nytt hus för att få den fönsterlösning du drömmer om med gott om dagsljus, närhet till naturen och fria siktlinjer genom huset. För oavsett vilket material som ditt hus är byggt av så har du alltid möjligheten att ta upp hål för nya fönster, eller göra de befintliga fönsterhålen större. Men det är olika omfattande och alltid bra att involvera en snickare. Här går vi igenom hur man gör.  

Hus med träreglar

(vanligen trähus och hus med klädd fasad i plåt, eternit eller fasadtegel) 

Trähus har vanligen stående träreglar som håller upp hela konstruktionen och det är viktigt att man aldrig tar bort några bärande delar. Men om du vill såga av en regel för att sätta in ett nytt eller ett större fönster så går det bra – under förutsättning att man stärker upp den nya öppningen mot de närmaste reglarna.  

Svenska Fönster Balans med spröjs
Man kan kapa reglar i den bärande konstruktionen i hus med trästomme för att göra nya eller större fönsteröppningar. Viktigt är då att man stärker upp de närmaste reglarna.

Läs också: Går det fortare än du tror att byta fönster?

Hus i tegel 

I tegelhus utan träreglar är teglet som bär hela konstruktionen. Därför går det inte att öppna ett hål i väggen först och sedan stärka upp konstruktionen. Det gör en kunnig hantverkare genom att såga ur tegel i överkant där det nya fönstret ska sitta, lägga in en tegelbalk som tar upp vikten från taket och väggen ovanför fönstret och därefter öppna hela den nya fönsteröppningen. 

Ett tegelhus kan både ha teglet som bärande konstruktion, eller så har det fasadtegel och en stomme av trä.

Hus i betong 

Betong är en självbärande konstruktion och önskar man mindre fönsteröppningar så går det bra att ta upp dem i fasaden utan ytterligare åtgärder. Önska man större fönster får man öppna upp ovanför det nya fönsterhålet, lägga in en stålbalk och sedan öppna hålet i väggen under balken.  

Läs också: Så väljer du altandörr

Svenska Fönster Stabil
Oavsett vilket material som huset stomme och fasad består av så är det möjligt att göra nya och större öppningar för fönster.

Timmerhus

Ett timmerhus erbjuder ofta möjligheter att skapa större fönsteröppningar med samma arbetsinsats än ett hus med stående träreglar. Men det kräver kunskaper och det är klokt att anlita en hantverkare med erfarenhet av timmerhus. När du ska öppna en ny eller större fönsteröppning i ett hus där timmer bär upp vikten av taket är nämligen bredden på fönstret avgörande för hur många varv med timmer du måste lämna orörda ovanför fönstret. Det betyder att ju bredare fönstret är, desto fler varm med timmer behövs ovanför fönstret. Det innebär också att det är lättare att sätta in ett fönster som går ned till golv än upp till tak, utan att behöva stärka upp timret med balkar av limträ eller stål.
När timret kapas för den nya fönsteröppningen ska de nya ändarna förses med en glidlist, som hindrar stockarna från att vridas. Fönsterkarmen monteras sedan i glidlisten.
Om timret ännu inte har torkat helt är det viktigt att lämna ett utrymme ovanför fönsterkarmen, då timmer krymper när det torkar.

Ett timmerhus erbjuder ofta möjligheter att skapa större fönsteröppningar.

Fönster i ett hörn 

Att placera två fönster i ett hörn blir både mycket visuellt effektfullt, både inifrån och utifrån, och skapar en känsla av att vara ute trots att man är inne i värmen.  
När du placerar ett fönster i ett hörn är det viktigt att du har en bärande stolpe längst ut i hörnet. På så sätt kan du placera fönstren mycket nära varandra för ett väldigt slimmat utseende.

Är du intresserad av riktigt stora fönster? Läs här om panoramafönster.