Kontakt

Våra värderingar

Svenska Fönsters kunder ska kunna lita på vår höga kompetens och de mervärden vi förmedlar i varje affär. Vi bemöter våra kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter med ärlighet och respekt. Vi håller det vi lovar, står för våra misstag, sätter människans värde högst, samt följer lagar och förordningar.

För oss är det viktigt att förstå och hitta lösningar på kundens behov i dag och i framtiden. Vi ligger därför steget före i vårt arbetsmiljö- och hållbarhetsarbete, samt i vår omvärldsbevakning. Vi har mod att hitta nya vägar – vilket innebär att vi ställer höga krav på såväl oss själva som våra intressenter.

Våra grundvärderingar är:
Kunden först

Vi finns till för våra kunder och behöver därför hela tiden se till att det vi gör är till nytta för kunden. Vi visar respekt för våra kunder genom att hela tiden sträva efter att bli bättre på att möta kundens behov.

Respekt för individ och företag
Det är människorna som är Svenska Fönster och varje individ värderas högt. Vi tror på varje medarbetares vilja och kompetens. Att alla bidrar med ständiga förbättringar av sin arbetsprocess är en självklar del i vår verksamhet.

Eliminera slöseri
Slöserier tillför inget värde för våra kunder och är därför inget som kunden är beredd att betala för. Vi skapar värde för kunden när vi hyvlar, utbildar snickare i fönstermontage, gör en offert eller utvecklar framtidens fönster. Allt annat vi gör för att kunna utföra dessa saker, till exempel transporterar och lagar produkter är inget kunden är villig att betala för och är egentligen ett slöseri.


Svenska Fönster AB, Snickarvägen 12, 828 81 Edsbyn, Tel: +46 (0) 271-291 00,