Kontakt

Våra värderingar

Ledorden för Svenska Fönsters arbete är att vi är ansvarsfulla, professionella och proaktiva. Det innebär att hos oss går människors säkerhet alltid först. Vi värnar om miljön för att även framtida generationer ska få de bästa förutsättningarna för ett bra liv. Svenska Fönster och företagets ägare tar ett stort samhällsansvar genom årliga bidrag till föreningsliv, sociala projekt, forskning, utveckling och miljöprojekt. Vi håller det vi lovar, står för våra misstag, sätter människans värde högst, samt följer lagar och förordningar.

Våra kunder ska kunna lita på vår höga kompetens och de mervärden vi förmedlar i varje affär. Därför arbetar all personal efter ett standardiserat arbetssätt och med ständiga förbättringar. Vi bemöter våra kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter med ärlighet och respekt.

För oss är det viktigt att förstå och hitta lösningar på kundens behov i dag och i framtiden. Vi ligger därför steget före i vårt arbetsmiljö- och hållbarhetsarbete och vår omvärldsbevakning. Vi har mod att hitta nya vägar – vilket innebär att vi ställer höga krav på såväl oss själva som våra intressenter.


Svenska Fönster AB, Snickarvägen 12, 828 81 Edsbyn, info@svenskafonster.se, Tel: +46 (0) 271-291 00,