Kontakt

Sponsring och samarbeten

Svenska Fönster vill bidra till sitt närområde och till att människor har en meningsfull fritid. Här kan ni ta del av vår sponsringspolicy och ansöka om stöd från Svenska Fönster till er verksamhet.

Ni kan även söka hjälp till välgörande och allmännyttiga ändamål från Medarbetarfonden här.

Sponsringspolicy

Svenska Fönster AB har en tradition av att stödja flera föreningar för att lyfta föreningslivet i Hälsingland och gynna en hälsosam framtid och miljö. Merparten av vårt sponsringssamarbete ska stödja och öka möjligheten till fritidsaktiviteter inom kultur och idrott för Hälsinglands barn och ungdomar. Med vår sponsring vill vi, förutom att bidra med ekonomiskt stöd, även vara personligt engagerade och genomföra aktiviteter tillsammans med de föreningar som vi sponsrar.

Vilka vi sponsrar

  • Vi sponsrar föreningar och organisationer som bedriver en lokalt förankrad verksamhet i Hälsingland och har en aktiv barn- och ungdomsverksamhet.
  • Vi har också som ambition att stödja enstaka samhälls- eller kulturevenemang som syftar till att främja ett aktivt samhälle i Hälsingland. Evenemang som vi sponsrar ska också långsiktigt bidra till en positiv bild av Hälsingland.

Vilka vi inte sponsrar

  • Vi sponsrar inte politiska eller religiösa organisationer.
  • Inte heller aktiviteter som kan uppfattas som oetiska eller som kan skada vår miljö.
  • Föreningar, grupper eller företag vars värden förknippas med diskriminering.
  • Enskilda individer.

Hur vi sponsrar
Vårt sponsorarbete bygger på samarbetsavtal och aktiviteter med tydliga motprestationer. I nära dialog med respektive samarbetspartner definierar vi ett konkret innehåll i sponsringen.

Ansökan
Svenska Fönsters sponsringsgrupp samlas varje år i början av december för att besluta om vilka sponsringsinsatser som ska prioriteras till kommande år. Därför ska samtliga ansökningar för 2023 ska vara inskickade senast 27 november 2022.


Svenska Fönster AB, Snickarvägen 12, 828 81 Edsbyn, Tel: +46 (0) 271-291 00,