Socialt ansvar

Medarbetarfonden hjälper människor lokalt och globalt

Våra ägare i VKR-gruppen bildade år 1991 Medarbetarfonden för att både kunna hjälpa hjälpa sina medarbetare, men också till allmännyttiga ändamål i närområdet vid gruppens olika företag. 

Medarbetarfonden förfogar över ett betydande grundkapital och det är avkastningen på detta kapital som årligen delas ut. Sedan starten har mer än 2200 allmännyttiga ändamål fått stöd och många av dem finns i närområdet runt Svenska Fönster huvudkontor och fabrik i Edsbyn. 
1-1_sektion_17

Hjälp till välgörande eller allmännyttiga ändamål

Medarbetarfonden vill hjälpa både medarbetarna och det omgivande samhället. Därför kan Medarbetarfonden ge betydande stöd till välgörande och allmännyttiga ändamål, om följande kriterier uppfylls:

 • Ska vara av betydelse för samhället och tillgodose många människor eller en socialt utsatt grupp.
 • Ska finnas inom en radie av 50 kilometer från ett företag i VKR-gruppen (i vårt fall från företagets lokaler i Edsbyn och Söderhamn).
 • Projektet måste vara av varaktigt värde.
 • Medarbetarfonden ska vara den enda eller en betydande bidragsgivare.
 • Delar (eller alla delar) som ingår i beviljat projekt ska märkas med Medarbetarfondens logga.

Medarbetarfonden ger inte stöd till:

 • Deltagande i sportarrangemang
 • Mycket stora organisationer
 • Mycket stora projekt där en donation från fonden bara står för en liten del av projektet
 • Skolresor och sportresor
 • Musikaler/konserter/teaterspel/festivaler
 • Husägareföreningar
 • Religiösa organisationer
 • Sportkläder
 • Utbildning av t.ex. ledare

Reglerna innebär att det inte krävs att någon av företagets medarbetare är engagerade i projektet, men det kan vara en fördel när Medarbetarfonden beslutar om stöd. Utbetalningen sker efter att Medarbetarfonden har fått bevisande dokumentation projektet genomförts, så som bilder, kvitton eller liknande. En förening eller organisation som har fått stöd kan söka och få stöd igen efter fem år. 

pomeransstabil124
Svenska Fönster 202201206626
sigvardsson_180515_0097.jpeg

Exempel på projekt i vårt närområde som har fått stöd

Medarbetarfonden har under de senaste åren bland annat gett stöd till material på frisbeegolfbanan i Edsbyn, till ett utegym i Alfta och till anläggning av teknikbanor för cyklande barn vid Kygelvallen i Edsbyn.

Andra allmännyttiga ändamål som kan få stöd är till exempel nybyggnad eller renovering av klubbhus, verktyg eller utrustning för idrottsföreningar, etablering/renovering av lekplatser vid daghem, skolor och rekreationscenter – samt till sociala projekt.

shutterstock_1201013188-1

Vår kontaktkommitté

Vi har en kontaktkommitté vars uppdrag är att behandla/bedöma ansökningar i Svenska Fönsters närområde. Medarbetarfondens styrelse fattar sedan det slutliga beslutet om vilka ansökningar som beviljas eller avslås. Den lokala kontaktkommittén har tystnadsplikt och alla ansökningar behandlas konfidentiellt.

arlanda-13-e1553588646474

Ansökan Medarbetarfonden allmännyttigt ändamål

Här söker du om att få allmännyttigt bidrag från Medarbetarfonden. Var gärna specifika som möjligt gällande vad ni behöver stöd för (till exempel olika material eller maskinhyra) och vad det kommer att kosta.