Medarbetarfonden

En bro till naturen 

Så blev Edsbyns enda skog ett utbildnings-, kultur- motions- och rekreationsområde för alla invånare. 

Med medel från Medarbetarfonden kunde Svenska Fönster under åren 2022 och 2023 bygga en  35 meter lång limträbro och närmare tre kilometer motionsspår i naturområdet Bäck i Edsbyn. Ett populärt skogsområde som blev tillgängligt på ett helt nytt sätt för alla ortens invånare. 

Bäck bro 092023_4

Material som passar in i kulturlandskapet 

För att smälta in i naturen och kulturmiljön med lador på åkrarna var det redan från starten av projektet viktigt att bron byggs i trä och målas med röd slamfärg. Men då älven Voxnan är bred på den aktuella platsen var det en utmaning utifrån de ekonomiska ramarna. Lösningen blev att bygga en bro med fri spännvidd över Voxnan. Den blev cirka 35 meter lång och med anslutningarna på båda sidor är den 55 meter.

Längd cirka 35 meter

Bredd 3,5 meter

Projektstart 2021

Byggstart 2022

Invigd 2023

Invigning_01

Välkommen
till fots

Bron är avsedd och konstruerad endast för gång, cykel, samt skotertrafik. Underkant balk brobana överstiger den tillståndsgivna krönhöjden (100-års flöde) på den skyddande vallen längs Voxnans norra strand.

Bygget av bron och gångvägarna

 I november 2021 beviljade Medarbetarfonden Svenska Fönsters ansökan om medel för att bygga en bro med tillhörande gångvägar. Och tillsammans med Ovanåkers kommun gjordes det juridiska arbetet med alla avtal och tillstånd som krävdes för att få bygga en bro med tillhörande motionsspår.  

Under våren 2022 påbörjades projektet på plats på Bäck genom att Svenska Fönsters entreprenör förbättrade de 2,6 kilometer långa gångvägarna till och från bron. I maj 2022 beviljade Mark- och miljödomstolen vattendom och i februari 2023 påbörjades arbetet med att bygga bron. Under våren lades lyftes limträbalkarna på plats och gångbanan byggdes. Bron färdigställdes sedan under hösten 2023 med anslutningar upp på bron och med panel på sidorna.

Bäck bro 092023_3

Invigdes med en folkfest

Bron och gångvägarna invigdes den 1 oktober 2023 under höstens sista vackra och varma eftermiddag. 

Förutom tal och bandklippning innehöll invigningen ett mässområde där besökarna kunde träffa Svenska Fönster, Medarbetarfonden och flera andra aktörer som är aktiva i området. Det arrangerades barnlopp, godisregn och välgörenhetslopp med insamling till Bröstcancerfonden. En dag att minnas! 

Se klippet  från invigningen

 

 

 

Bakgrunden: ett populärt men otillgängligt område

Mitt i Edsbyn, två kilometer från Svenska Fönster, ligger naturområdet Bäck – omgivet av bostadsområden, en å och åkrar. Det är det enda skogsområdet i centrala Edsbyn och det är populärt bland människor från hela samhället för att promenera, cykla, fiska, spela frisbeegolf, rida, åka skoter och längdskidor. Hit kommer även flera närliggande skolor på utflykter, för undervisning i naturen och för idrottslektioner. Det trots att området har varit otillgängligt på grund av ån och att det ofta har varit långt till den enda bron över vattnet.

Bäck gångväg 092023_1

 

Invigning_09

Önskan om en bro

Länge önskade föreningar, skolor och biblioteket för att det skulle byggas en bro som gjorde det möjligt att ta sig in på Bäck genom en entré och ut genom nästa via en bro och motionsspår. En bro som knöt samman de leder för cykling, ridning, skoter- och längdskidåkning som fanns på Bäck med Gårdtjärnsbergets stora aktivitetsområde inklusive slalombacken. Men finansieringen har saknats.

logo-sort

Green areas and outdoor life

När Medarbetarfonden för VKR-gruppen lanserade sitt program Green areas and outdoor life för att förverkliga fler projektidéer för grönområden och friluftsliv var Svenska Fönster snabba med att lämna in en ansökan för medel för att bygga en bro över ån och förbättra av de stigar som går i området till ett sammanhängande och tillgängligt motionsstråk med en naturlig känsla.

Ovanåkers kommun ska förvalta och utveckla området

Då en bro över Voxnan vid Bäck var mycket efterlängtad av människor i Edsbyn, och en nyckel till att området ska kunna fortsätta att utvecklas med bland annat de lärmiljöer och aktivitetsområden som skolorna och biblioteken önskar, har Svenska Fönster och Ovanåkers kommun skrivit ett letter of intent för att projektet ska fortsätta även efter att bron och motionsspåren är på plats. I det framgår att Ovanåkers kommun ser projektet som viktigt för att utveckla folkhälsan och föreningslivet i kommunen. Det tydliggör att Ovanåkers kommun har ansvar för förvaltningen med drift och underhåll av bro och gångvägar.  

Invigning_02
Invigning_07