Kontakt

Medarbetarfonden hjälper människor lokalt och globalt

Våra ägare i VKR-gruppen bildade år 1991 Medarbetarfonden för att kunna hjälpa sina medarbetare med familjer i olika situationer – som oförutsedda händelser, vid utbildning och även till allmännyttiga ändamål i närområdet vid gruppens olika företag. Medarbetarfonden förfogar över ett betydande grundkapital och det är avkastningen på detta kapital som årligen delas ut.

Sedan starten har fonden gjort över 7500 donationer och över 5200 medarbetare har fått stöd. Samtidigt har mer än 2200 projekt fått stöd för välgörande eller allmännyttiga ändamål.

Medarbetarfonden delar även årligen ut Villum Kann Rasmussen-priset till medarbetare som har gjort en exceptionell insats genom sitt arbete och finansierar att medarbetare får arbeta som volontär med att bygga hus år fattiga familjer i projektet Live a dream.

Läs mer om historiken, uppdraget och bidragen på employeefoundation.com.

Hjälp till välgörande eller allmännyttiga ändamål

Medarbetarfonden har gett bidrag till frisbeegolfbanan i Edsbyn.

Medarbetarfonden vill hjälpa både medarbetarna och det omgivande samhället. Därför kan Medarbetarfonden ge betydande stöd till välgörande och allmännyttiga ändamål, om följande kriterier uppfylls:
– Ska vara av betydelse för samhället och tillgodose många människor eller en socialt utsatt grupp.
– Ska finnas inom en radie av 25 kilometer från ett företag i VKR-gruppen (i vårt fall från företagets lokaler i Edsbyn och Söderhamn).
– Projektet måste vara av varaktigt värde.
– Medarbetarfonden ska vara den enda eller en betydande bidragsgivare.
– Delar (eller alla delar) som ingår i beviljat projekt ska märkas med Medarbetarfondens logga.

Medarbetarfonden ger inte stöd till:
Deltagande i sportarrangemang
Mycket stora organisationer
Mycket stora projekt där en donation från fonden bara står för en liten del av projektet
Skolresor och sportresor
Musikaler/konserter/teaterspel/festivaler
Husägareföreningar
Religiösa organisationer
Sportkläder
Utbildning av t.ex. ledare

Reglerna innebär att det inte krävs att någon av företagets medarbetare är engagerade i projektet, men det kan vara en fördel när Medarbetarfonden beslutar om stöd. Utbetalningen sker efter att Medarbetarfonden har fått bevisande dokumentation projektet genomförts, så som bilder, kvitton eller liknande. En förening eller organisation som har fått stöd kan söka och få stöd igen efter fem år. Vid frågor om hjälp till välgörande eller allmännyttiga ändamål är ni välkomna att kontakta Ylva Lundin på ylva.lundin@svenskafonster.se.

Ansökningsformulär finns längst ned på sidan!

Exempel på projekt i vårt närområde som har fått stöd

Medarbetarfonden har under de senaste åren bland annat gett stöd till material på frisbeegolfbanan i Edsbyn, till ett utegym i Alfta och till anläggning av teknikbanor för cyklande barn vid Kygelvallen i Edsbyn.

Andra allmännyttiga ändamål som kan få stöd är till exempel nybyggnad eller renovering av klubbhus, verktyg eller utrustning för idrottsföreningar, etablering/renovering av lekplatser vid daghem, skolor och rekreationscenter – samt till sociala projekt.

Hjälp till barns studier på gymnaise- och högskolenivå

Barn till medarbetare kan få betydande ekonomiskt stöd vid studier. För att föräldern ska kunna söka stöder krävs det att föräldern har varit anställd i minst ett år, samt att halva utbildningen är genomförd och att utbildningen är barnets slutgiltiga. Det innebär att det går att få stöd både vid eftergymnasiala studier och för studier på yrkesinriktade gymnasieprogram, som till exempel industri-, bygg- och anläggning- eller frisörprogrammen.

Fonden ger inte bidrag till barn som är äldre än 30 år, vid utbildningar som är kortare än ett år eller för studieinriktade gymnasieprogram.

För dig som jobbar på Svenska Fönster
Den förälder som arbetar hos oss kan söka stöd för barns studier via Svenska Fönsters intranät, via employeefoundation.com eller med hjälp av Svenska Fönsters lokala kontaktkommitté för Medarbetarfonden.

Händelser med allvarliga konsekvenser

Medarbetare som har varit anställda i minst ett år kan söka medel från fonden när de själva eller någon i deras familj har råkat ur för en händelse med allvarliga konsekvenser – så som olyckor, dödsfall, sjukdom eller infertilitet. Medarbetarfonden ger ofta betydande belopp i ekonomiskt stöd, men stödet ska inte ersätta den hjälp som medarbetaren och familjen kan och ska få från myndigheter och försäkringsbolag – utan utgöra en ytterligare hjälp för familjen att ta sig igenom den svåra situationen.

För dig som jobbar på Svenska Fönster
Medarbetarna söker detta stöd via Svenska Fönsters intranät, via employeefoundation.com eller med hjälp av Svenska Fönsters lokala kontaktkommitté för Medarbetarfonden.

Vår kontaktkommitté

Svenska Fönster har en kontaktkommitté vars uppdrag är att behandla/bedöma ansökningar som kommer in till Medarbetarfonden från Svenska Fönsters medarbetare och i Svenska Fönsters närområde. Medarbetarfondens styrelse fattar sedan det slutliga beslutet om vilka ansökningar som beviljas eller avslås. Den lokala kontaktkommittén har tystnadsplikt och alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Den består av: Ylva Lundin (ylva.lundin@svenskafonster.se), Andreas Embretzén (andreas.embretzen@svenskafonster.se), Fredrik Persson (fredrik.persson@svenskafonster.se), Olov Edling, Henrik Fagerhof och Charlotte Eriksson.

Ansökan Medarbetarfonden allmännyttigt ändamål

  • Ej obligatoriskt.
  • Banken hjälper dig med dessa uppgifter om du själv inte har kontroll på detta.
  • Obligatorisk om sökande är anställd hos Svenska Fönster.


Svenska Fönster AB, Snickarvägen 12, 828 81 Edsbyn, Tel: +46 (0) 271-291 00,