Socialt ansvar

Sponsring och samarbeten

Svenska Fönster vill bidra till sitt närområde och till att människor har en meningsfull fritid. Här kan ni ta del av vår sponsringspolicy och ansöka om stöd från Svenska Fönster till er verksamhet.
1-1_sektion_04

Vilka vi sponsrar

  • Vi sponsrar föreningar och organisationer som bedriver en lokalt förankrad verksamhet i Hälsingland och har en aktiv barn- och ungdomsverksamhet.
  • Vi har också som ambition att stödja enstaka samhälls- eller kulturevenemang som syftar till att främja ett aktivt samhälle i Hälsingland. Evenemang som vi sponsrar ska också långsiktigt bidra till en positiv bild av Hälsingland.

Vilka vi inte sponsrar

  • Vi sponsrar inte politiska eller religiösa organisationer.
  • Inte heller aktiviteter som kan uppfattas som oetiska eller som kan skada vår miljö.
  • Föreningar, grupper eller företag vars värden förknippas med diskriminering.
  • Enskilda individer.

Hur vi sponsrar

Vårt sponsorarbete bygger på samarbetsavtal och aktiviteter med tydliga motprestationer. I nära dialog med respektive samarbetspartner definierar vi ett konkret innehåll i sponsringen.

4-5_sektion_26
4-5_sektion_27
1-1_sektion_16

Gör din ansökan här

Svenska Fönsters sponsringsgrupp samlas varje år i början av december för att besluta om vilka sponsringsinsatser som ska prioriteras till kommande år.

Därför ska samtliga ansökningar för 2024 ska vara inskickade senast 30 november 2023.