Kontakt

Vår personalpolitik

Svenska Fönsters personalpoltik innebär att:
Det är människorna som är Svenska Fönster och här värderas varje individ högt. Våra medarbetares säkerhet kommer alltid först och hos oss ska alla gå hel hem efter en arbetsdag och vilja komma tillbaka dagen därpå. Vi arbetar därför aktivit med arbetsmiljö, friskvård och personalfrämjande aktiviteter.

Vi ser engagerade medarbetare som arbetar mot uppsatta mål och har kunden i fokus som en nyckel till att Svenska Fönster är ett framgångsrikt företag. Vi tror på varje medarbetares vilja och kompetens. Att alla bidrar med ständiga förbättringar av sin arbetsprocess är en självklar del i vår verksamhet.

Vi arbetar med mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Vår målsättning är att jämställdhet ska uppnås på alla områden inom företagets verksamhet.

Vi strävar efter att attrahera den bästa personalen. Vi arbetar aktivit med att behålla och utveckla nuvarande personal och vill främja lärande i arbetet.


Svenska Fönster AB, Snickarvägen 12, 828 81 Edsbyn, Tel: +46 (0) 271-291 00,