Kontakt

Vi är många – och vill bli fler

Det är människorna som är Svenska Fönster. Alla omkring 800 anställda. Här berättar några om varför även du skulle trivas hos Svenska Fönster. Det är också här som du söker jobb hos Svenska Fönster, eller du som student kontaktar oss om praktikplatser, för att skriva uppsats eller examensarbete.


Svenska Fönster AB, Snickarvägen 12, 828 81 Edsbyn, info@svenskafonster.se, Tel: +46 (0) 271-291 00,