Artiklar & Inspiration

Kondens på fönster

Artikel, Fönster, Energi

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Kondens på fönster</span>

Varför bildas imma på fönster? Är det dåligt att ha kondens på utsidan eller insidan av rutorna? Du kommer kanske ihåg kondens från klassrummet. Att det bildas på ytor som är kallare än den fuktiga luften runtomkring. Ett klassiskt exempel är dropparna som dyker upp på glas med läsk under varma sommardagar. Men fönster dåLäs vidare så berättar vi. 

Imma på insidan av fönster

Imma på insidan av dina fönster bildas när den inre rutan är kallare än rummet. Anledningen är att dina fönster inte isolerar tillräckligt braNär de släpper igenom den kalla utomhusluften kyls den inre rutan ner. Då bildas imma på glaset, precis som när man häller läsk i ett glas på sommaren.
Läs också: Vad är energifönster? 

Kondensen sprider sig som ett band över nederdelen av fönstrets insida. Det beror på att rutan är kallast längst ner. Om fönstret är tillräckligt nerkylt för att kondens ska bildas kan även kallras uppstå. Kallras sker när rutan kyler ner den närmaste inomhusluften, som blir tyngre än resten av luften i rummet och ”rasar” ner till golvnivå där den kyler ner dina fötter. Men även om det känns kallt för dig visar termostaten en bekväm temperatur. 

Dålig ventilation, fuktig miljö och kyla utomhus ökar risken för kondens på insidan av fönsterOm imman bildas där det är hög luftfuktighet och ventilationen är dålig behöver fönstren inte nödvändigtvis vara dåliga 

Du vill helst inte ha någon imma alls på insidan av dina fönster. Oftast är konstruktionen inte gjord för att hantera fukt på den sidan. Därför kan kondensen leda till mögel och ruttet trä. Det leder i sin tur till nedbrutna fönsterbågar och sämre inomhusluft med potentiella hälsorisker.  

Kondens på utsidan av fönster

Dina fönster får kondens på utsidan om det utvändiga glaset är kallare än utomhusluften. Det sker om minimal värme släpps ut. Alltså innebär imma på utsidan av fönster att de isolerar braVilket är positivt för dig! Eftersom utsidan av fönster är gjorda för att tåla väder och vind finns ingen risk för fuktskada. Oftast uppstår imman under natten, och när solen värmer upp rutan under morgontimmarna försvinner den.  

Kondens på insidan av ytterglaset på 2+1 fönster

I fönster med kopplade bågar kan det ibland uppstå kondens mellan rutorna. Vanligen uppstår detta under den kallaste tiden på året och på insidan av det yttre glaset. Kondens på insidan av det yttre glaset kan bara uppstå om det råder övertryck i rummet. Det innebär att det kommer in mer luft än vad husets ventilationssystem suger ut.

I ett hus med självdragsventilation kan det ofta uppstå övertryck på de övre våningarna. I byggnader med mekanisk till- och frånluftsventilation kan övertryck bildas om ventilationssystemet är felaktigt injusterat eller dåligt underhållet. Kondensproblem på insidan av det yttre glaset kan bli extra tydligt om den inre fönsterbågen har en genomborrning, till exempel för persienn eller spaltventil.  

På äldre fönster kan tätningslisterna mellan fönsterkarmen och bågen åldras och bli platta. Då kan den bristfälliga tätningen leda till att varm rumsluft tar sig in mellan fönsterbågarna och kondenserar mot insidan på det yttre glaset eftersom det är kallast.  

En annan faktor som kan påverka är att den yttre bågen inte är tillräckligt ventilerad. Ett kopplat fönster ska vara tätt mot rumssidan och ventilerat mot den yttre miljön. Om den yttre bågen inte är tillräckligt ventilerad kan fuktig luft inte ventileras bort på ett bra sätt. Detta problem kan uppstå på äldre fönster genom att fönstren har målats/underhållits i den utsträckning att springan har täppts till eller på annat sätt tätats.  

U-värde och kondens

U-värde är något att hålla koll på när vi pratar om kondens och fönster. Enkelt förklarat är U-värdet ett mått på isoleringsförmågan hos exempelvis fönster. Vi och många andra fönsterleverantörer visar U-värde i våra specifikationer. Tanken är att ge dig som ska välja fönster en uppfattning om hur väl de håller värmen inne och kylan ute

U-värde är som handicap i golf, det är bra att ha ett så lågt värde som möjligt. Lägre värde innebär bättre isoleringsförmåga. Så imma på utsidan uppstår på fönster med låga U-värden, medan kondens på insidan uppstår på fönster med höga U-värden.
Läs också: Mer om U-värde 

Får du ofta imma på insidan av dina fönster och vill undvika potentiella fuktskador med allt vad det innebär? Ett alternativ är att uppdatera till moderna Svenska Fönster, med hållbar konstruktion och lägre U-värden. Hör av dig till din återförsäljare om du har några frågor!
Läs om våra underhållsfria fönster för villan