Artiklar & Inspiration

Barnsäkra fönster

Artikel, Fönster, Säkerhet

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Barnsäkra fönster</span>

Barnsäkra fönster är en viktig del i att göra hemmet tryggt och säkert för de nyfikna små. Vi på Svenska Fönster är en av Sveriges ledande fönstertillverkare och vi värnar om våra kunder. Därför erbjuder vi kvalitativa produkter för att barnsäkra dina fönster, med allt från monteringsklara säkra fönster, till komplement som barnsäkra fönsterlås och fönsterspärrar.

Årligen skadas omkring 60 000 barn i hemmet och två av de vanligaste olyckorna är fall- eller klämskador. När ditt barn börjar krypa och gå är en enormt stor händelse – men också hög tid för att göra hemmet säkert för dem. Det är otroligt viktigt, och glöm aldrig att du som vuxen är ansvarig för att skapa en trygg miljö för barn i bostaden.

Kontrollera ifall ni har barnsäkra fönster

För att förebygga fall- och klämolyckor och göra hemmet till en trygg miljö bör du snarast se över riskerna med hemmets fönster. Börja med att granska hur barnsäkra fönster du har i nuläget. Alla typer av öppningsbara fönster är en risk. Kontrollera om dessa är enkla att öppna från låg höjd, fallrisken, fallhöjd om det redan finns någon typ av spärr eller säkerhetsåtgärd – och i vilket skick den är. Generellt brukar man säga att en fallhöjd på över två meter behöver göras säker för barn. Vi på Svenska Fönster rekommenderar att du barnsäkrar bostadens fönster oavsett fallhöjd.
Läs om våra populära underhållsfria fönster för villan

Säkerhetskrav för fönster

Boverkets byggregler (BBR) ställer krav när det kommer till personsäkerhet i avseendet fönster och fönsterdörrar. De skriver att utrymmen med öppningsbara fönster och balkongdörrar där barn vistas utan full och ständig uppsyn av vuxna ska ha ordentliga säkerhetsanordningar. Om underkanten av karmen på ett öppningsbart fönster är lägre än 1,8 meter över golvet behövs säkerhetsbeslag som barnsäkra fönsterlås, fönsterspärrar eller andra skydd som begränsar risken för olyckor. Även balkongdörrar och öppningsbara fönster med golvavstånd på 0,60 meter eller mindre, ska ha säkerhetsbeslag och spärrar som hindrar barn från att passera igenom eller ens öppna.

Barnspärr och personsäkert glas – så funkar det

En barnspärr är ett tillbehör till handtaget som gör att det krävs två händer för att öppna fönstret - en hand till barnspärren och en hand till handtaget.

Att ett fönsterglas är personsäkert innebär att det inte ger vassa skärvor om det går sönder. Det finns alltså ingen risk för skärskador. Svenska Fönster erbjuder två olika behandlingar av fönsterglaset för att det ska bli personsäkert – härdat glas och laminerat glas. Om ett härdat fönsterglas går sönder finfördelas det i massor av små bitar, vilket innebär att risken för skärskador är låg. Ett laminerat säkerhetsglas fungerar omvänt. Behandlingen håller samman det spruckna glaset och minimerar på så sätt risken för skärskador.
Läs också: Glas & fyllningar

Frågor om barnsäkerhet och fönster?

Om du har några frågor eller funderingar gällande fönster och barnsäkerhet kan vi bistå med hjälp. Vi är experter på säkra fönster, komplement som fönsterlås och fönsterspärrar och agerar gärna rådgivande för våra kunder. Välkommen att kontakta din återförsäljare av Svenska Fönster redan idag!