Frisk luft är avgörande för hälsan

Ett bra inomhusklimat blir allt viktigare. Andelen människor som lider av allergi och astma har ökat de senaste årtiondena. Många gånger är orsaken hus med dålig ventilation. Bra ventilation är alltså avgörande för inomhusklimatet. I vårt sortiment finns ventiler och vädringsbeslag som släpper in frisk luft.