Svenska Fönster 202201206619

Större tillgänglighet med lägre tröskel

En tröskel till utåtgående altandörrar med lägre profil än standardutförande underlättar för bland annat rullstolar, rullatorer och barnvagnar. 

13 millimeter gör stor skillnad

Till alla våra utåtgående altandörrar, som vi kallar fönsterdörrar, finns tillgänglighetströskel som tillval. Den är endast 25 millimeter hög, till skillnad mot en standardtröskel på 38 millimeter. 

Innan du väljer en tillgänglighetströskel till din fönsterdörr bör du säkerställa att tröskeln inte blir lägre än till exempel ett parkettgolv innanför dörren. Se också till att det finns plats nedåt på utsidan för det utvändiga fönsterblecket för en välfungerande vattenavrinning.

4-3_hc-troskel