Press

Svenska Fönster utreder uppgifter om stölder

Svenska Fönster har tillsatt en intern utredning för att utreda uppgifter om stölder vid företagets anläggning i Edsbyn. Företaget kommer också att genomföra en rad åtgärder för att höja säkerheten.

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Svenska Fönster utreder uppgifter om stölder</span>

Svenska Fönsters ledning har nåtts av uppgifter om stölder från företagets anläggning i Edsbyn och en anställd har sagt upp sig efter att ha erkänt stöld från företages lager och utlastning.

– Vi tar uppgifterna på stort allvar och har tillsatt en utredning för att skapa oss en bild av omfattningen på de här stölderna. Vi höjer också säkerheten, säger Beatrice K. Henriksson, VD på Svenska Fönster.

Beroende på vad som framkommer i den interna utredningen kan företaget komma att gå vidare med en polisanmälan.