Press

Svenska Fönster investerar över 60 miljoner kronor

Under åren 2016-2018 investerade Svenska Fönster över 100 miljoner kronor i sin fabrik i Edsbyn för att öka sin produktion av fönster. När nu företaget har visat att de lever upp till förväntningarna kommer ytterligare 60 miljoner kronor att investeras i att fördubbla den egna produktionen av glaskassetter.

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Svenska Fönster investerar över 60 miljoner kronor</span>

- Investeringen i vår egen glasproduktion genomförs dels för att långsiktigt säkra glasförsörjningen, säkerställa hög kvalitet och leveranssäkerhet till våra kunder. Och dels för en bättre miljö, eftersom vi i vår egen produktion använder oss av 100% förnybar el, samt kommer att minska transporter av glaskassetter radikalt, säger Beatrice K Henriksson, vd hos Svenska Fönster.

- Tack vare Svenska Fönsters framgångar på marknaden ser våra ägare Svenska Fönsters produktion i Edsbyn som en strategiskt viktig enhet. Det är bra för den här fabriken och i förlängningen för Edsbyn. Vårt fokus på ständiga förbättringar i en snabb föränderlig värld är en förutsättning till att vi kommer fortsätta att vara ett stort och viktigt företag och arbetsgivare här på orten, tillägger Beatrice K Henriksson.

Svenska Fönster ingår i den nordeuropeiska koncernen Dovista. Enligt Henrik Fagerhof, tf Produktionsdirektör, har företaget lyckats på flera områden, vilket har skapat stort förtroende i koncernen.

- Koncernens förtroende att göra så här stora investeringar är inget som man får, utan något som man förtjänar, säger Henrik Fagerhof, hos Svenska Fönster.

- Det handlar om att vi har god arbetsmiljö, vi har hög leveransprecision, vi blir ständigt bättre med stort fokus på att skapa värde för våra kunder som i sin tur har lett till ökade marknadsandelar, säger Henrik Fagerhof.

Investeringen innebär en rotation i den 63 000 kvadratmeter stora fabriken och att personalstyrkan på Glasavdelningen kommer att växa.

Fakta: Glaskassetter
En glaskassett är två eller tre glasrutor som har fogats samman. Utrymmet mellan varje glasruta är fyllt med isolerande argongas. Vid tillverkning av glaskasetter är det viktigt att utrymmet mellan glasrutorna är helt lufttätt och att det inte finns några bubblor eller sprickor i glaset.
Att hantera glas ställer höga krav på en god arbetsmiljö för att bland annat undvika skärskador. 

För intervju:kontakta Henrik Fagerhof, tf Produktionsdirektör. henrik.fagerhof@svenskafonster.se, 0271-292 91.