Kontakt

Svenska Fönster på Nordbygg

Varför Nordbygg?

Nordbygg är Europas största mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen och lockar regelbundet närmare 50 000 besökare från byggsektorn i främst Sverige, men även från övriga Europa. Svenska Fönster är en trogen utställare på Nordbygg, då mässan ger positiva möten och kunskapsutbyte. Här vill vi bygga vidare på vårt miljöarbete, skapa hållbara affärer och värde för våra kunder. Vi vill helt enkelt visa att vi är den självklara partnern för de företag i bygg- och fastighetsbranschen som verkligen vill göra skillnad för miljön och klimatet. 

Vid den senaste upplagan av Nordbygg, år 2018, välkomnade vi våra besökare till en hel skog med tallar, stenar och rinnande vatten för att presentera vår fantastiska råvara – furu från Mellansverige. Vår monter blev en snackis på mässan och den belönades så småningom med priser för bästa expon och det bästa hantverket i hela Eventsverige. 
 

Svenska Fönster på Nordbygg 2022

På Nordbygg 2022, som ägde rum på Stockholmsmässan den 26-29 april, tog vi ett större grepp med fokus på hållbarhet och klimat. Vår indirekta miljöpåverkan är ofta större än vad vi tror. Det innebär att satsningar på hållbarhet blir otillräckliga om man enbart tittar på sin egen miljöpåverkan. Därför valde vi under Nordbygg 2022 att visa hela livscykeln för våra produkter i montern, för att hjälpa våra kunder att göra de bästa valen för både miljö och klimat.    

För tillsammans kan vi göra skillnad – nu och i framtiden.   
 

Våra fönsters livscykel – steg för steg

Steg 1: Smarta affärer med bättre beslut för miljön och klimatet

Det är vid de tidiga besluten i en byggprocess som det finns störst möjligheter att undvika och minska byggnadens totala miljö- och klimatpåverkan. Därför hjälper vi våra kunder att göra de bästa valen ur miljösynpunkt. Det är vad vi kallar smarta affärer.  

Det innebär bland annat: 
– Vi erbjuder produkter som är miljömärkta med Svanen. 
– Vi tillverkar utifrån behov och har därför ingen överproduktion. 
– Med vår KundPortal, Fönsterväljare, EPD och kunniga försäljare hjälper vi våra kunder till att göra de bästa valen för människor och miljö.  
– Varje år går en del av vår avkastning tillbaka till samhället, då vår koncern Dovista och våra ägare i VKR-gruppen stödjer välgörande ändamål inom miljö, vetenskap, teknik, sociala sammanhang och kultur.  

Steg 2: Schyssta råvaror för miljöns skull 

Att välja schyssta råvaror handlar för oss om mycket mer än så låga koldioxidutsläpp som möjligt. Genom att välja rätt råvaror kan vi till exempel göra en insats för den biologiska mångfalden och skapa en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare.  

Det här är schyssta råvaror enligt oss: 
– Våra fönster tillverkas av tall från Mellansverige, ett fantastiskt och förnybart material som binder koldioxid. Vårt virke är certifierat och kommer från hållbart skogsbruk som bedrivs med hänsyn till människor och miljö. 
– Vi använder enbart vattenburen impregnering och färg.  
– Återvunnet glas används i vår tillverkning av glaskassetter. 

Steg 3: Optimerad produktion för att minska belastningen 

Produktionen av fingerskarvat virke och själva fönstertillverkningen är de delar i våra produkters klimatpåverkan som vi har allra störst möjlighet att påverka.  

Så här har vi optimerat vår produktion och minskat dess belastning på klimat och miljö: 
– Optimerade processer för att vara så resurs- och energisnåla som möjligt. 
– All el som vi använder kommer alltid från förnybara energikällor. Norrländsk och ursprungsmärkt. 
– Vi tillverkar majoriteten av våra glaskassetter i vår fabrik i Sverige, vilket minskar transporterna och är mycket schysstare mot miljön än att de tillverkas med “ful-el” i andra länder.  
– Vi har ett aktivt löpande arbete för att på olika sätt minska de fossildrivna transporterna.  

Steg 4: Effektiva fönster för lång hållbarhet 

Vår affärsidé är på sätt och vis ganska dålig. Vi säljer enbart fönster av högsta kvalitet som håller riktigt, riktigt länge. Men ur ett miljöperspektiv och för våra kunder är det väldigt bra. Bostäder och lokaler står nämligen för mer än en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. 

Det här är effektiva fönster enligt oss: 
– Mycket hög kvalitet och lång hållbarhet. 
– Hög energieffektivitet som standard och extra hög som tillval till väldigt energieffektiva hus. 
– Vi uppmuntrar våra kunder till att underhålla sina fönster och reparera dem, istället för att köpa nya, genom att bland annat tillhandahålla ett stort utbud av reservdelar över lång tid.  
 

Steg 5: Recycling och återbruk för att minska trycket på planeten 

Vi människor konsumerar långt bortom vad vår planet klarar av. Det måste få ett slut, och recycling och återbruk behöver öka. Vi återvinner redan 99% av vårt avfall, men strävar ändå efter att hitta nya lösningar och samarbeten med viljan att göra allt cirkulärt.  

Det här gör vi just nu:  
– Allt träspill från vår produktion används till värmeproduktion. 
– Allt glasspill från vår produktion av glaskassetter används till tillverkning av glasull. 
– Fönster är ett av de byggmaterial som oftast återanvänds i till exempel förråd, växthus och garage. Men ett fönster kan också monteras isär helt (förutom glaskassetten) för att material- eller energiåtervinnas när fönstret är helt uttjänt.  

Våra varumärken på Nordbygg 

På Nordbyggmässan visade vi produkter och tillbehör från våra varumärken SP Fönster och Traryd Fönster som båda erbjuder snygga och moderna kvalitetsfönster som har tillverkats i Sverige.   

Vår monter på Nordbygg är miljödiplomerad

Svenska Fönsters monter på Nordbygg 2022 var ett Miljödiplomerat event enligt Svensk miljöbas, vilket innebär att vi hade gått igenom och minskat eventets miljöbelastning inom alla områden. Med det ville vi visa att vi ta ansvar hela vägen – från våra produkters hela livscykel till avsaknaden av giveaways. Och att vi tillsammans med våra kunder kan göra skillnad, nu och i framtiden.  

Nyheter på Nordbygg

Uppdaterad Fönsterväljare 

Svenska Fönster var våren 2017 tidigt ute med att lansera ett verktyg med vilket Sveriges husägare ges möjlighet att välja sina specialtillverkade byggvaror hemma i soffan. Senare i år är det dags för en helt ny version av Fönsterväljaren till spfonster.se som erbjuder en mycket smidig köpupplevelse.  

I den nya Fönsterväljaren kan kunderna se alla sina val av kulörer, spröjs och storlekar på fönstren i en miljö som liknar det egna huset. När de är färdiga skickar de sina val till upp till tre återförsäljare av SP Fönster, som var och en får svara kunden med en offert.  

Och uppdaterad KundPortal

Genom KundPortal kan alla våra återförsäljare både göra affärer med oss och hämta olika material som underlättar affärerna. Under våren 2022 genomgår KundPortal en stor uppdatering och vi kan presentera både en mer användarvänlig design med bland annat visualisering av spröjsmodeller och alla produktförändringar i samma vy. Dessutom kommer flera efterlängtade funktioner. 


Hjälp oss att planera träd och gör nytta för klimat, människor och framtiden på Nordbygg 2022

 Vi skippar traditionella giveaways på Nordbygg-mässan och ger istället alla våra besökare chansen att Vi skippade traditionella giveaways på Nordbygg-mässan och gav istället alla våra besökare chansen att plantera ett träd genom ett knapptryck. 560 personer tog denna chans!  
 
Träden kommer att planteras av Plantmore i Litauen, på nedlagda åkrar och skogsmarker där andra har avverkat hårt utan att återplantera. Ett träd tar i genomsnitt upp 10-40 kilo koldioxid varje år och då Plantmore har 100% planteringsgaranti kommer varje enskilt knapptryck att skalas upp till ett träd som kommer att göra skillnad under lång tid framöver.  

Så jobbar vi med miljö och hållbarhet 

Svenska Fönster har länge jobbat för framtiden, det är inget nytt för oss. Men vi är inte nöjda. Vi siktar högre för att alla ska må bra i framtiden! 
 
Svenska Fönster har länge jobbat för framtiden, det är inget nytt för oss. Men vi är inte nöjda. Vi siktar högre för att alla ska må bra i framtiden!  
 
Kärnan i vårt hållbarhetsarbete består i dag av:   
– Certifierat virke från hållbara skogsbruk   
– Vattenburen ytbehandling   
– 100% förnybar el    
– Att förse Sverige med energieffektiva fönster   
– Erbjuda Svanenmärkta fönster   
– Minskning av utsläpp från transporter   
– Reducering av avfall    
– Social hållbarhet  
 
Läs mer om hur vi jobbar för miljön inom de olika områdena


Svenska Fönster AB, Snickarvägen 12, 828 81 Edsbyn, Tel: +46 (0) 271-291 00,