Kontakt

Vårt virke

Vår råvara, tallen i skogen, gör en stor insats för miljön eftersom ett växande träd tar upp omkring ett ton koldioxid för varje kubikmeter trä som bildas. Vårt virke är certifierat och kommer från ett hållbart skogsbruk, med hänsyn till människor och miljö.

När virket sedan har fällts tar vi till vara på varje del. Stammen blir fönster och det som skulle kunna kallas spill används som biobränsle. Det värmer hela vår stora anläggning i Edsbyn och mer därtill.

Den höga kvaliteten på våra fönster gör att de håller länge – men när de i framtiden är förbrukade kan träet lätt energiåtervinnas.


Svenska Fönster AB, Snickarvägen 12, 828 81 Edsbyn, Tel: +46 (0) 271-291 00,