Kontakt

Vårt virke

Våra fönster tillverkas av tall från Mellansverige, ett fantastiskt och förnybart material som binder koldioxid. Vårt virke är certifierat och kommer från hållbart skogsbruk som bedrivs med hänsyn till människor och miljö.

Produktionen är optimerad för att få ut så mycket som möjligt av virket. Sågspånet som uppstår används både till att värma upp vår fabrik och säljs som råvara till träpellets. Askan som blir kvar återförs sedan till skogen för att bli till näring och sluta kretsloppet.

Den höga kvaliteten på våra fönster gör att de håller länge – men när de i framtiden är förbrukade kan träet lätt energiåtervinnas.


Svenska Fönster AB, Snickarvägen 12, 828 81 Edsbyn, Tel: +46 (0) 271-291 00,