Kontakt

Vattenburen ytbehandling

Under de senaste 15 åren har vi arbetat enbart med vattenburen färg och impregnering, vilket inte är så vanligt i Sverige. Det fungerar utmärkt, särskilt i kombination med virke som är så bra som vårt. Det här är också bra för vår personal och för dig. Från våra fönster avdunstar inte några lösningsmedel, något som köpare av vakuumimpregnerade fönster får räkna med i upp till sex månader efter fönstret är färdigmonterat.

Precis som i all annan verksamhet har vi även i måleriet arbetat för att minimera spill. Från impregneringen har vi inget alls i den dagliga verksamheten – då impregneringen cirkulerar i systemet. I måleriet minimeras spillet genom att färgen laddas elektroniskt så att färgen söker sig till träet under appliceringen.


Svenska Fönster AB, Snickarvägen 12, 828 81 Edsbyn, Tel: +46 (0) 271-291 00,