Kontakt

Vattenburen ytbehandling

Vi var tidigt ute med att byta bort ytbehandling med en bas av lösningsmedel. År 2000 gick vi över till vattenburen färg och sedan 2007 använder vi vattenburen impregnering. Vår ytbehandling idag är därmed snäll både mot naturen och för våra medarbetare, men framförallt för våra kunder som får en sund inomhusmiljö tack vare att våra fönster inte avger farliga ämnen.

Den ger dessutom ett utmärkt resultat, då färgen är flexibel och varken gulnar eller spricker när huset rör sig och påverkas av väder och vind.  
Trots det är det inte vanligt att använda vattenburen ytbehandling till fönster i Sverige. Kanske beror det på att vår miljövänliga ytbehandling ställer krav på att vi använder virke av högsta kvalitet och att vi hyvlar det på bästa sätt för att träfibrerna inte ska resa sig när det kommer i kontakt med vatten. 

Precis som i all vår verksamhet har vi även i måleriet arbetat för att minimera spill. Från impregneringen har vi inget spill alls i den dagliga verksamheten eftersom impregneringen cirkulerar i systemet. I måleriet minimeras spillet genom att färgen blir elektroniskt ladda så att den söker sig till träet under appliceringen. 


Svenska Fönster AB, Snickarvägen 12, 828 81 Edsbyn, Tel: +46 (0) 271-291 00,