Kontakt

Vårt avfall återvinns

Vår produktion har optimerats så att allt material som virke, glas och ytbehandling utnyttjas maximalt och spillet blir minimalt. Men spill uppstår ändå – och det utnyttjar vi på bästa sätt. Sågspånet används till uppvärmning och vårt glasspill blir till glasull.  

Tack vare vårt breda arbete med avfallsminimering är det många som imponeras av vår höga återvinningsgrad av avfall (2021 var den 99%). Ytterligare ett sätt för oss att ta ansvar för avfallet är att vi har sett till att våra produkter går att material- eller energiåtervinna när de någon gång i framtiden är förbrukade. 


Svenska Fönster AB, Snickarvägen 12, 828 81 Edsbyn, Tel: +46 (0) 271-291 00,