Kontakt

Minskning av utsläpp från transporter

Svenska Fönsters läge i landet, mitt i området med den bästa råvaran, är på många sätt en fördel. Men när det handlar om transporter är det lite av en begränsning då allt material och alla produkter måste transporteras med lastbilar och för persontransporter är det buss eller bil som gäller. 

Men det går ändå att minska belastningen på miljön från våra transporter. Vi mäter därför systematiskt och standardiserat våra utsläpp från transporter – både de som sker inom företaget och tillsammans med transportörer som levererar material och hämtar färdiga fönster. 

Under åren 2014-2018 minskade vi våra utsläpp från transporter med närmare 20 procent. Men det räcker inte. Tillsammans med våra transportörer jobbar vi för att minska våra koldioxidutsläpp ytterligare i enlighet med både Ovanåkers kommuns och de regionala miljömålen. Med start 2020 erbjuder vi dessutom transportalternativet Skicka grönt för våra produkter som nästan helt reducerar utsläppen från transporterna. 


Svenska Fönster AB, Snickarvägen 12, 828 81 Edsbyn, Tel: +46 (0) 271-291 00,