Kontakt

Vi har produkter som är miljömärkta med Svanen

Svenska Fönster tillverkar sedan 2012 produkter som är godkända att bära miljömärkningen Svanen – något som endast ett fåtal fönstertillverkare kan stoltsera med.

SvanenmärketKraven för att få fönster Svanen-märkta är detaljerade och de skiljer sig från andra miljömärkningar genom att Svanen inte bara ställer krav på innehåll – utan även på kvalitet och bra energiegenskaper. De fönster som bär Svanenmärkningen ska ha låg klimatpåverkan tack vare små energiförluster, ha låg miljöpåverkan genom höga krav på material och i tillverkning, vara funktionstestade och ha lång livslängd, samt säljas med bra monterings- och skötselinstruktioner. 

För Svenska Fönster visar alltså Svanenmärkningen att vi både klarar höga miljö- och kvalitetskrav. Men den gör också att vi har ett bättre utgångsläge inför framtida miljökrav från våra myndigheter. 


Svenska Fönster AB, Snickarvägen 12, 828 81 Edsbyn, Tel: +46 (0) 271-291 00,