Kontakt

100% förnybar el

Svenska Fönster har en miljögrupp som arbetar intensivt med miljöfrågor på alla områden. Ett exempel på det är det projekt som startades 2009 för att spara energi. Vi började då jobba med bland annat disciplin för avstängningar av elektronisk utrustning, utbyte av belysning och utrustning till energisnålare alternativ.

De senaste åren har vi genomfört nattronder fyra gånger per år för att se till att all utrustning är avstängd och att inga läckage finns när det inte är någon verksamhet igång. Resultatet blev bättre än man hoppats på – energiförbrukningen har minskat med närmare en fjärdedel och de anställda är nu måna om att inte slösa energi.

Från och med 2017 är all energi som vi använder ursprungsmärkt och kommer från förnybara källor.


Svenska Fönster AB, Snickarvägen 12, 828 81 Edsbyn, Tel: +46 (0) 271-291 00,