Kontakt

Kvalitets- och Miljöpolicy

Svenska Fönster erbjuder innovativa och attraktiva tjänste- och fönsterlösningar för människors välbefinnande i Sverige. Vi vill bygga vidare på vårt positiva miljöarbete, skapa värde för våra kunder och tillsammans bedriva hållbara affärer som bidrar till en hållbar utveckling.

 

För oss går kvalitet och miljö hand i hand och vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vårt kvalitets- och miljöarbete bedrivs genom våra strategier att bli bäst på att bli bättre, skapa attraktiva lösningar och vara en ledande premiumpartner.

 

Vi tar ansvar för kvalitet och miljö genom att:

  • Göra rätt från början.
  • Kontinuerligt minska miljöbelastningen och skydda miljön genom att vara så resurssnåla som möjligt, förebygga förorening och begränsa klimatpåverkan.
  • Kontinuerligt minska miljöbelastningen under produktens hela livscykel.
  • Alltid uppfylla de bindande krav som ställs.
  • Bygga vårt arbetssätt på ständiga förbättringar.
  • Säkerställa att vi har en god och stabil ekonomi för att kunna arbeta hållbart.

Beslutad 2020-03-16

Vårt arbete för kommande generationer


Vi har jobbat för framtiden länge, 
det är inget nytt för oss. 
Men vi är inte nöjda. 
Vi siktar högre för att alla ska må bra i framtiden. 


Kärnan i vårt hållbarhetsarbete består i dag av: 
 
Certifierat virke från hållbara skogsbruk 
Vattenburen ytbehandling 
100% förnybar el  
Att förse Sverige med energieffektiva fönster 
Erbjuda Svanen-märkta fönster 
Minskning av utsläpp från transporter 
Reducering av avfall  
Social hållbarhet  

Vi är dessutom miljöcertifierade enligt ISO 14001 och har en hård miljöpolicy som vi reviderar regelbundet för att den ska bli ännu tuffare. För vi vet att man kan använda sig av naturen – utan att förstöra den. Vi vet att vi måste lämna tillbaka det vi har lånat av jorden. Vi vet att det går att bygga saker som håller länge och som inte släpper ut några gifter. 


Svenska Fönster AB, Snickarvägen 12, 828 81 Edsbyn, Tel: +46 (0) 271-291 00,