Guider

Ordlista med facktermer om fönster och altandörrar

Guide, Fönster

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Ordlista med facktermer om fönster och altandörrar</span>

Här har vi samlat en hel del ord och facktermer som du kan ha nytta av i ditt fönsterprojekt.

Svenska Fönster 202201206661

Bröstning

Den undre delen av en fönsterdörr med tvärpost. Kan vara antingen glasad eller fylld.

Bågbottenstycke

Den understa vågräta delen av en fönsterbåge.

Bågöverstycke

Den översta vågräta delen av en fönsterbåge.

Energiglas

Energiglas minskar värmeförluster. Det har en tunn genomskinlig beläggning som tillåter kortvågig solvärme att stråla in men hindrar långvågig rumsvärme att stråla ut. Alla våra produkter har ett energiglas som standard. 
Läs mer om energiglas

Fallkolvsspanjolett

En låsanordning som fungerar som ett vanligt dörrhandtag som fjädrar tillbaka. Används i fönsterdörrarna i våra serier för utåtgående 3-glasfönster.

Fönsterbåge

Den del av ett öppningsbart fönster som fönsterglaset är monterat i.

Gasfylld isolerruta

En isolerruta är en hermetiskt sammanfogad enhet av två eller tre glasrutor. Mellanrummen är fyllda med argon – en gas som finns i luften och som ger rutan bra energiprestanda. Isolerrutan hålls samman av distanser i form av lister i aluminium som standard eller i kompositmaterial som tillval (så kallad varmkant).

Glas

Eftersom fönster ska fylla flera olika behov finns det flera olika glaspaket och glastillval.
Läs mer om våra glas

Kallras

När luften utanför ett fönster är kall så kyls fönsterrutan av – om den är dåligt isolerad. Rutan ­kyler då i sin tur av den varmare rumsluften närmast innanför. Eftersom kall luft är tyngre än varm luft, sjunker den nedkylda luften ner mot golvet. Det kallas kallras.

Karmyttermått

Karmens exakta yttermått. Karmyttermått anges alltid med bredden x höjden.

Karmfast fönster

Ett fönster med fast monterat glas som inte går att öppna.

Kipp-dreh

Ett tillval till för våra inåtgående fönster i form av en låsmekanism som gör att fönstret kan öppnas horisontellt för vädring upptill.

Kopplat fönster

Ett fönster med bågar i två delar som går att dela. Det har alltså fyra ytor att putsa.

Luft

Den öppningsbara delen på ett fönster. Ett 3­-luftsfönster innebär alltså att fönstret har tre öppningsbara delar.

Mittpost

En lodrät mittstolpe mellan två sidohängda fönsterbågar.

Personsäkert glas

Glastyp som inte ger farliga skärvor om det krossas. Krav från Boverket om glaset sitter lägre än 600 mm från golvet. Vi erbjuder två sorters personsäkra glas, härdat och laminerat. 
Se våra personsäkra glas

Sidoljus

Fönster som sitter på sidorna av en skjutdörr, i samma karm, kallas sidoljus.

Spröjs

Lister som delar in fönsterrutan i mindre fält. Förutom färger, storlekar och många kombinationsmöjligheter så kan du välja om dina spröjs ska sitta fast eller vara löstagbara.

Tvärpost

En vågrät mittstolpe mellan två fönsterbågar.

U-värde

Ett mått på hur mycket värme som ett fönster släpper ifrån sig. Det anger alltså hur värmeisolerat fönstret är och indirekt hur mycket det påverkar din energiförbrukning. Ju lägre U-värde, desto bättre är fönstret.

Överljus

Fönster som sitter ovanför en skjutdörr kallas överljus.