Guider

Att montera en altandörr

Guide, Fönsterdörrar

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Att montera en altandörr</span>

En fönsterdörr behöver monteras rätt för att alla funktioner ska komma till sin rätt. Här går vi igenom hur själva montaget går till. Men den som har ansvaret för montaget bör även läsa  vår monteringsanvisning. Den tar upp fler viktiga saker som transport, lagring och underhåll.

Ladda ner våra monteringsanvisningar

4-3_sektion_17

Det här behöver du

 • Klossar
 • Kilar
 • Vattenpass
 • Karmhylsa*
 • Hammare
 • Drev
 • Skruvdragare
  * Karmhylsor ska förmonteras innan karmen lyfts in.

Så här monteras din nya altandörr

 1. Karmen ska placeras på klossar av hårt och fuktbeständigt material. Klossarna bör vara kortare än karmbredden och placeras i mitten under karmhöjderna. Kontrollera att tröskeln ligger i våg.
 2. Kila fast karmen så att gångjärnssidan inte kan röra sig i höjdled. 
 3. Justera karmen så att karmsidorna är lodräta, både mot vägg- och rumssidan.
 4. Skruva ut de förmonterade karmhylsorna mot vägg.
  OBS! Karmhylsan får ej dras så hårt att karmen böjer sig.
 5. Kontrollera så att karmen sitter i lod, och ej lutar in eller ut. Justera vid behov. 
 6. Montera fästskruvarna.
 7. Häng in dörrbladet, justera karmen med hylsorna vid behov.
 8. Kontrollera att springan mellan karm och dörrblad upptill är mindre på lås- än på gångjärnssidan. 
4-3_sektion_16

Viktig information om sido- och överhängda produkter

Sido- och överhängda produkter är förberedda för extra förankringsskruvar genom gångjärnen. För att erhålla en god funktion samt rätt justeringsmöjligheter så skall förankringen göras i samband med montaget. Skruven ska vara tillräckligt lång för att nå ända in i väggkonstruktionen. Slutfixeringen förhindrar rörelser i karmens yttre del och förebygger framtida justeringsbehov. På fönsterdörrar monteras förankringsskruvarna i de två övre gångjärnen. På överhängda produkter monteras förankringsskruvar i de yttre gångjärnen.