Artiklar & Inspiration

Så går det till att dreva fönster

Artikel, Fönster, Energi

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Så går det till att dreva fönster</span>

Svenska Fönsters utbildare Niklas Hanning visar hur du bör dreva fönster.

Drevningen av ett fönster är den del av montaget då man isolerar mellan fönster och vägg för att få ett varmt montage. Att drevningen blir väl utförd är avgörande för fönstrets prestanda, funktion och livslängd.  

Drevningen är en fortsättning av isoleringen i väggen som är lufttät inåt och luftad utåt. Väggen ska alltså ansluta till fönstrets karm.

Svenska Fönsters utbildare Niklas Hanning.

Drevning går att göra på flera sätt och valet kan delvis göras utifrån konstruktion och material i husets väggar. Det viktiga är att den är lufttätt närmast insidan och att eventuell fukt kan avdunsta mot utsidan. Drevningen ska vara följsam och kunna röra sig när träet i fönstret och väggen sväller och krymper under de olika årstiderna. Ett fönstermontage ska även vara diffusionstätt, precis som väggen i huset. Det innebär att fukt inte kan tränga igenom lufttätningenHär berättar vår utbildare Niklas Hanning om att dreva fönster på det sätt som vi rekommenderar.  

Många frågar idag varför man ska göra montaget lufttätt? Hus behöver ju luft? 
-Självklart ska luft in i huset men vi ska ta in den kontrollerat så vi får in luft på rätt ställen och tar ut luft på rätt ställe. Att ta in utvändig kall luft runt varje fönster ger oss ett kalla fönster som i sin tur ger oss flera olika följder. 

Förutsättningar
De flesta ytterväggar har en varmare inre del och en yttre del som är ventilerad och därmed kallare. Gränsen mellan de två delarna består vanligen av vindpapp, vindskyddsduk eller utegips. För att funktionen hos ett fönster ska bli bra måste fönstret vara monterat i den varma delen av väggen. 

Material vid drevning av fönster
Vi rekommenderar att du använder drevningsremsor/mineralull (som du sätter på plats med en drevningsspade), en bottningslist och fog. Välj CE-märkt hybridfog för utomhusbruk där det är synliga fogarbåde på in-/utsida, och plastisk fog när det är en dold fog. 

Drevning av fönster

Svenska Fönster rekommenderar att ni använder revningsremsor/mineralull när ni drevar fönster.

Så går drevning av fönster till

Utvändigt använder man en öppen isolering, alltså en som inte är tät. Det är för att eventuell fukt ska kunna avdunsta mot utsidan. Vi rekommenderar drev av glasull. Det är inte bara för att vi lämnar vårt glasspill från fönsterfabriken till tillverkning av glasull, utan för att det är ett utmärkt material för isolering av både värme och ljud. 
– Jag viker drevet dubbel och för in det med en drevningsspade från fönstrets utsida. Jag brukar köra två varv, säger Niklas Hanning.

Inifrån lägger man sedan en bottningslist runt fönstret och den täcks med fog. 
– När man lägger fogen runt bottenlisten får fogmassan formen av ett timglas. Det gör att fogen blir flexibel och kan följa med när träet sväller på sommaren och torkar på vintern. Många tror att det räcker med en bottningslist, men den är inte lufttät. Det är fogen som gör montaget lufttätt

Enligt Niklas Hanning är det även vanligt att man snålar när man köper fog, något som straffar sig i längden.
– Många använder latex- eller akrylfog, för att den är billig. Men den torkar ur redan efter något år vilket leder till sprickor eller att den släpper från underlaget vilket gör att montaget släpper igenom luft.

Att dreva fönster som utsätts för extrema väderförhållanden
Är fönstret placerat så att det kommer att utsättas för hög vindhastighet finns det risk för inträngning av vatten, då kan drevningen kompletteras med en yttre vindtätning. Den tejpas fast i fönsterkarmen och ska ansluta mot väggens vindtätning.

Andra sätt att dreva fönster

Det finns fler olika sätt att dreva fönster som ger den funktion man är ute efter – att det är lufttätt på insidan, uttorkade på utsidan och justerbart. Man kan till exempel använda svällband som isolering och tejp på insidan. Alltså plastat drev på insidan och luftat mot utsidan.  

Fogskum då? 
– Fogskum är inget vi rekommenderar eftersom resultatet är upp till användaren. Rätt använt kan drevning med skum bli okej. Men det finns inget skum som är lufttätt. Använder man skum så måste man komplettera med en lufttät insidan. Man skulle enkelt kunna beskriva fogskum som guldrev på burk. Dessutom gäller det att välja ett bra skum. Fel skum kan trycka på produkten så hårt att det skapar sprickor i en glasruta. Så starkt är det. Och vettiga skum kostar mer.
Se alla steg i hur du monterar fönster.