Artiklar & Inspiration

Fönster i en musikstudio? Så går det till!

Artikel, Fönster, Inomhusklimat

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Fönster i en musikstudio? Så går det till!</span>

Glas är ett hårt material som traditionellt sett inte lämpar sig i en musikstudio där man brukar eftersträva mjuka material som absorberar ljud. Men det går att bygga studior med fönster som släpper in världen utanför och hjälper kreativiteten att flöda. Här berättar vi hur! 

Vad ska man tänka på när man bygger en musikstudio med fönster? 

Rummet som används när en musiker skapar sin musik är avgörande för resultatet. Det handlar inte bara om rummets storlek, takhöjd och material – utan så klart även musikerns möjlighet att komma i rätt stämning och känsla. Tyvärr har det traditionellt varit så att det rum som är bra för inspelningen, en miljö som absorberar ljud, är själsdödande för musikern. Och den miljö som är kreativ för musikern, till exempel i ett rum med vacker utsikt, ger efterklang på ljudet i inspelningen. 

Inifrån den färdiga musikstudion

Men det är möjligt att skapa miljöer som både ger ett bra ljud och som föder kreativiteten. För att förstå hur det går till behöver vi först fördjupa oss i vad ljud är och hur det fungerar.  

Hur blir det med akustiken i en studio byggd med fönster? 

Ljud är vibrationer i luften som sprider sig som vågor, och när ljudvågorna når din trumhinna hör du ljudet. Olika ljud har olika ljudvågor, som sprider sig på olika sätt och reagerar på olika sätt med de material de möter. Och inom musik finns alla sorters ljudvågor. Därför har man traditionellt byggt musikstudior i så ljudabsorberande miljöer som möjligt. Helst som ett ”flytande” rum i ett annat rum till vilket inget ljud utifrån kan läcka in. De kläs dessutom med ljudabsorberande material på väggar och i tak som gör att ljudvågorna stannar vid väggarna och inte studsar vidare, då studsande ljudvågor hörs som en efterklang i inspelningen. 
 
Att ha fönster i en ljudstudio har därför varit uteslutet för de flesta, då fönster vanligen både släpper in ljud utifrån i högre utsträckning än vad väggar gör, och ljudet i rummet har studsat mot glaset. Men det finns funktioner som man kan välja till hos moderna fönster som gör att de kan användas även i ljudstudior.  

Och ljudisoleringen – hur funkar det? 

Hur mycket ljud utifrån som ett fönster släpper in påverkas av flera faktorer – och därmed finns det flera lösningar för att minska det problemet. Det handlar om hur många glasrutor det är i fönstret, hur tjocka glasrutorna är och hur bred spalt det är mellan varje glasruta. Ju fler glas, tjockare glas och bredare spalter desto svårare blir det för ljudvågorna att passera och desto mindre ljud släpper de in (och ut). Sedan gäller det så klart också att det är ett högkvalitativt fönster som inte har några otätheter i karm och båge, att fönstret inte har spaltventil och att montaget är väl utfört och inte har några otätheter där ljud kan läcka in och ut. 

Ett standardglas är 4 millimeter tjockt.

Laminering till fönster är en osynlig folie som limmas fast mellan två glasrutor som är vardera 4 millimeter tjocka. Det ger en glasruta som är 8 millimeter tjock och som har med speciella egenskaper. Det finns olika lamineringar för olika funktioner och i en ljudstudio används lämpligen så kallat ljudlaminat, gärna både i det innersta och det yttersta glaset i glaskassetten. Då blir fönstret väldigt ljudisolerande och tack vare att ljudlaminatet är segare än andra laminat fungerar det precis som traditionella ljudabsorberande material – den absorberar ljudvågor så att de inte studsar vidare och det blir därmed mindre eko-effekt än med fönster utan ljudlaminat.  

Sammanfattning – tänk på det här när du väljer fönster till en ljudstudio 

– Välj högkvalitativa fönster som både håller länge och som inte har några otätheter i karm och båge.  
– Gör rätt val av glas med tre glasrutor som ger två ljuddämpande spalter. Genom att välja till ljudlaminat i det yttersta och innersta glaset får du två tjockare glas som ger mycket bra ljudisolering utifrån och in och inifrån och ut. De gör dessutom att det blir mindre eko-effekt på ljudet i rummet.  
– Säkerställ med en fönsterexpert att ditt val av fönster är det bästa för dina behov av ljudreducering och absorbering (så att du inte har råkat göra något annat tillval som påverkar ljudvärdet negativt, till exempel en spaltventil).  
– Se till att montaget av fönstret blir väl utfört och så ljudtätt som det är möjligt.