Kontakt

Vår historia

Historien om Svenska Fönsters äldsta varumärke börjar år 1935 då en driftig man vid namn Otto Pettersson grundade det som i dag är Traryd Fönster. I sin ungdom tillbringade han många år i USA och tog med sig kunskaper därifrån till Småland och Sverige.

År 1946 bildades Firma Olmats & Persson i Edsbyn, Hälsingland, som tillverkade fönster, portar och även ägnade sig åt allmän snickeriproduktion. År 1962 började dagens fabrik i Edsbyn att byggas och efter att den har byggts ut i flera omgångar är den nu norra Europas största fönsterfabrik med omkring 63 000 kvadratmeter under tak. År 1975 bytte företaget namn till SP Snickerier och senare blev namnet SP Fönster.

Svenska Fönster AB bildades 1997 av Traryd Fönster och SP Fönster. Syftet var att skapa en konkurrenskraftig och resursstark aktör på den svenska fönstermarknaden. Med de två välkända och välrenommerade varumärkena och en tillverkning som låg i framkant av utvecklingen fanns alla förutsättningar för framgång.

År 2000 köptes alla aktier i Svenska Fönster AB av den danska koncernen VKR. Namnet står för Villum Kann Rasmussen som grundade Velux takfönster – ett företag som också ingår i VKR.
Två år senare flyttas produktionen av Traryd Fönster från Småland och de tillverkas sedan dess i samma fabrik som SP Fönster i Edsbyn.

2007 blir starten för en intensiv period hos Svenska Fönster. Då invigdes företagets nybyggda huvudkontor som ligger i anslutning till fabriken i Edsbyn. Året efter påbörjades Emendoarbetet som bygger på Lean-strategin. Det handlar om att ständigt förbättra alla företagets processer för att bli effektivare och stärka företagets konkurrenskraft ytterligare. Samma år startar Svenska Fönster även en komponentfabrik i Söderhamn.

År 2012 får Svenska Fönster en belöning för flera års hårt arbete för miljön. Företaget blir först med att klara den nya, skärpta kraven för Svanen – nordens officiella miljömärkning. Det tack vare att Svenska Fönster jobbar för miljön i alla led i allmänhet och för att hela ytbehandlingssystemet är vattenburet i synnerhet.

Från andra halvan av 2010-talet är Svenska Fönster en av Sveriges ledande fönstertillverkare som har investerat omkring 200 miljoner kronor i fabriken i Edsbyn för att bland annat öka produktionen ytterligare. Samtidigt görs även satsningar inom försäljning med digitala lösningar riktade mot konsumenter och snickare.


Svenska Fönster AB, Snickarvägen 12, 828 81 Edsbyn, Tel: +46 (0) 271-291 00,