Kontakt

Energi, tillverkning och avfall

Svenska Fönster har en miljögrupp som arbetar intensivt med miljöfrågor på alla områden. Ett exempel på det är det projekt som startades 2009 för att spara energi. Vi började då jobba med bland annat disciplin för avstängningar, utbyte av belysning och utrustning till energisnålare alternativ. De senaste åren har vi genomfört nattronder fyra gånger per år för att se till att all utrustning är avstängd och att inga läckage finns när det inte är någon verksamhet igång. Resultatet blev bättre än man hoppats på – energiförbrukningen har minskat med närmare en fjärdedel och de anställda är nu måna om att inte slösa energi. Från och med 2017 är dessutom all energi som vi använder ursprungsmärkt och kommer från förnybara källor.

Vår produktion har också optimerats så att allt material som virke, glas och ytbehandling utnyttjas maximalt och spillet bli minimalt. Men i förädlingen av träråvaran blir det ändå en hel del sågspån och mindre träbitar – de används till att värma hela vår anläggningar i Edsbyn. Dessutom säljer vi sågspån som så förvandlas till biobränsle.

Men en verksamhet som vår kräver mer än bara trä och glas. Tillsammans med vår avdelning för inköp har dock miljögruppen sett till att närmare 98 procent av allt material som används i vårt företag går att antingen energi- eller materialåtervinna.

Företaget har även en aktiv kemikaliegrupp som ser till att de kemikalier som används i verksamheten är så snälla som möjligt och att det inte ska finnas några allvarliga risker kopplade till kemikalier.


Svenska Fönster AB, Snickarvägen 12, 828 81 Edsbyn, Tel: +46 (0) 271-291 00,