Kontakt

Kameraövervakning

På delar av vår fastighet sitter det uppe kameraövervakning. På den här sidan får du information kring det.

1. Personuppgiftsansvarig

Svenska Fönster AB, org.nr 556064-8429, Snickarvägen 12, 828 30 Edsbyn (”Svenska Fönster” eller ”Bolaget”), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som vi erhåller, samlar in eller som annars behandlas när vi bedriver vår verksamhet.

2. Syfte med kameraövervakningen

Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra samt att utreda eventuella stölder och skadegörelse- brott.

3. Integritetsvänlig teknik

Området som bevakas är inhägnad och maskeras utanför fastighetens tomtgräns. Kameraövervakningen utökas till utanför inhägnaden vid vissa infarter till vårt område.

4. Vad spelas in?

Endast bildmaterial. Ljudmaterial spelas ej in.

5. Hur länge sparas materialet?

Vi sparar bildmaterial i normalt i 5 dagar. Undantag gäller Kamera F3B6 på grund av speciella omständigheter gällande tidigare händelser.

6. Mottagare av material och uppgifter

Fastighetschef och produktionsdirektör. Vid eventuella polisärenden Polismyndigheten.

7. Rättigheter för registrerade på material

Se vår integritetspolicy. Om du har synpunkter är du varmt välkommen att framför de till gdpr@svenskafonster.se eller till Integritetsskyddmyndigheten.

8. Överföring till tredje land

Det material som samlas in kommer ej att överföras till tredje land.

9. Automatiserat beslutsfattande

Det material som samlas in kommer ej att överföras till tredje land.

10. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor rörande vår kameraövervakning är du välkommen att kontakta oss på 0271–29100 eller gdpr@svenskafonster.se


Svenska Fönster AB, Snickarvägen 12, 828 81 Edsbyn, Tel: +46 (0) 271-291 00,